Det går inte att scanna

Om du inte kan scanna kontrollerar du följande.
Har filnamnet ställts in i enheten som enkelbytetecken/-siffror?
Om du scannar från en imageRUNNER ADVANCE med hjälp av funktionen [Scan and Send] (Skanna och skicka) och anger ett filnamn på enheten som innehåller dubbelbytetecken, diakrittecken, t.ex. omljud och/eller accenter, eller vissa symboler, kan data inte tas emot korrekt i den här appen och ett meddelande om att överföringen misslyckats visas på enheten.
När du anger ett filnamn på enheten ska du ange ett filnamn med alfanumeriska tecken eller enkelbytesymboler (ASCII-tecken).
Är upplösningen för scannade data för hög?
Om du scannar data med hög upplösning kan appen bli instabil. Du kan minska upplösningen när du scannar för att göra funktionen stabilare.
Är hanteringsinställningarna för enheten korrekta?
Om [Management Settings] (Hanteringsinställningar) > [License/Other] (Licens/Övrigt) > [MEAP Settings] (MEAP-inställningar) > [Use SSL] (Använd TLS)/[Use TLS] (Använd TLS) är inställt på [On] (På) i en imageRUNNER ADVANCE-enhet och versionen av certifikatet är "X.509v1", kan du kanske inte ens konfigurera scanningsinställningarna på en mobil terminal för enheter som har stöd för [Scan for Mobile] (Skanna efter mobil) eller enheter med Canon Mobile Scanning MEAP Application installerat.
Ställ in [Use SSL] (Använd TLS)/[Use TLS] (Använd TLS) på [Off] (Av) eller ändra enhetens autentiseringsversion till "X.509v3" eller senare. Kontakta din enhetsadministratör om du vill ha mer information.
Är nätverksinställningarna för enheten korrekta?
Om du ställer in [On] (På) för [Preferences] (Inställningar) > [Network] (Nätverk) > [TCP/IP Settings] (TCP/IP-inställningar) > [Proxy Settings] (Proxy-inställningar) på imageRUNNER ADVANCE-enheten kanske scanningen inte fungerar på rätt sätt. I sådana fall ställer du in [Off] (Av) för den och scannar på nytt.