Berøring af enhed for at logge på

Du kan logge på en enhed, der er registreret i [Nearby Printers] (Printere i nærheden), ved at berøre den med den mobile enhed.

Forudsætninger

Bluetooth-kompatibelt ekstraudstyr er installeret i den enhed, der skal bruges.
Bluetooth er aktiveret i indstillingerne i den enhed, du bruger.
Bluetooth er aktiveret i indstillingerne for den mobile enhed.
Den enhed, der skal bruges, er registreret på skærmen [Select Printer] (Vælg printer) til funktionen [Nearby Printers] (Printere i nærheden).
[App Settings] (Indstillinger for app) > [User Information] (Brugeroplysninger) er indstillet.
Deaktiver imidlertid [Log in as Guest user] (Log på som gæstebruger).
BEMÆRK
For at kunne logge på en enhed ved at berøre den med den mobile enhed kræves der et miljø, der giver enheden og den mobile enhed mulighed for at oprette forbindelse via et Wi-Fi-netværk eller en direkte forbindelse.
Afhængigt af den enhed, du bruger, bliver det muligvis ikke registreret, hvis du berører den mobile enhed, når enheden er i dvaletilstand*. Berør den mobile enhed, når du har trykket på tasten [Energy Saver] (Energibesparelse), for at gå ud af dvaletilstanden.
* Dvaletilstand: Enhedens kontrolpanel er slukket.

Procedurer

1.På startskærmen Canon PRINT Business skal du trykke på [Other Functions] (Andre funktioner).
2.Tryk på [Printer Control Panel Login] (Logon til printers kontrolpanel) foran på den enhed, du bruger.
Den enhed, du bruger, vises på skærmen [Printer Control Panel Login] (Logon til printers kontrolpanel).
3.Berør den enhed, der skal bruges, med den mobile enhed.
BEMÆRK
Hvis den enhed, du bruger, viser en meddelelse, der angiver, at enheden ikke er registreret fra [Printer Control Panel Login] (Logon til printers kontrolpanel), skal du trykke på [OK] på meddelelsesskærmen for at få vist skærmen [Printer Control Panel Login] (Logon til printers kontrolpanel). Du kan se, hvordan du registrerer din enhed, under "Registrering af enheden (søgning med Bluetooth)".

Resultat

Du er logget på enheden.

Relaterede emner