Udførelse af sikkert print

Du kan tilknytte en pinkode til print af data og gemme den på enheden. Denne funktion er nyttig, når du ønsker at printe et fortroligt dokument.

Forudsætninger

Enheden, du bruger, understøtter sikkert print.

Procedurer

Valg af fil, der skal printes

1.Vis den fil, der skal printes på skærmen med eksempelvisning af dokumentet.
2.Tryk på [].
3.Når det gælder Microsoft Excel-filer (xls og xlsx), skal du på skærmen til valg af et ark vælge det ark, du vil printe → tryk på [Preview] (Eksempel).
Skærmen [Preview] (Eksempel) vises.

Printe den valgte fil

1.Tryk på [Printer], og vælg den enhed, der skal bruges til at printe.
2.Tryk på printindstillingerne → tryk på [Output Method] (Outputmetode).
3.På skærmen [Output Method] (Outputmetode) skal du vælge [Secure Print] (Sikkert print) → tryk på detaljeikonet.
4.Indstil sikkert print på skærmen [Secure Print] (Sikkert print).
[PIN] (PIN-kode):
Indtast den ønskede adgangskode, når du printer fra enheden.
[Confirm User Information When Performing Secure Print] (Bekræft brugeroplysninger, når du udfører sikkert print):
Når det er aktiveret, vises en dialogboks for at bekræfte/indstille dokumentnavn, brugernavn og adgangskode i appen, når der udføres sikkert print.
5.Gå tilbage til skærmen [Output Method] (Outputmetode) > [Print Settings] (Printindstillinger) > [Preview] (Eksempel).
6.På skærmen [Preview] (Eksempel) skal du trykke på [Secure Print] (Sikkert print).
7.Vælg et dokumentnavn, og indtast adgangskoden i kontrolpanelet på enheden.
BEMÆRK
For yderligere oplysninger om print af filen, der er gemt i enheden, henvises til de vejledninger, der leveres med enheden.

Resultat

De valgte data printes.

Relaterede emner