Lagring af printdata i en indbakke på en enhed

Du kan gemme printdata i en indbakke på enheden. Du kan printe, ændre indstillingerne for og kombinere gemte data i enhedens kontrolpanel eller Remote UI.

Forudsætninger

Enheden, du bruger, understøtter postkassefunktionen.

Procedurer

Valg af fil, der skal gemmes

1.Vis den fil, der skal printes på skærmen med eksempelvisning af dokumentet.
2.Tryk på [].
3.Når det gælder Microsoft Excel-filer (xls og xlsx), skal du på skærmen til valg af et ark vælge det ark, du vil printe → tryk på [Preview] (Eksempel).
Skærmen [Preview] (Eksempel) vises.

Gemme den valgte fil

1.Tryk på [Printer], og vælg den enhed, der skal bruges til at printe.
2.Tryk på printindstillingerne → tryk på [Output Method] (Outputmetode).
3.På skærmen [Output Method] (Outputmetode) skal du vælge [Store] (Gem) → tryk på detaljeikonet.
4.Skift [Document Name] (Dokumentnavn).
5.Tryk på [Mail Box] (Mailboks).
6.Vælg en indbakke som lagringsdestination.
7.Gå tilbage til skærmen [Store] (Gem) > [Output Method] (Outputmetode) > [Print Settings] (Printindstillinger) > [Preview] (Eksempel).
8.På skærmen [Preview] (Eksempel) skal du trykke på [Store] (Gem).

Resultat

De valgte data er gemt på enheden.
BEMÆRK
For yderligere oplysninger om print af filen i indbakken henvises til de vejledninger, der leveres med enheden.

Relaterede emner