Tiedostojen tulostaminen

Voit tulostaa mobiililaitteeseen tai pilvipalveluun tallennettuja tiedostoja.

Vaatimukset

PDF-tiedostoja suoratulostettaessa

Jos laite tukee PDF-suoratulostusta*, voit lähettää PDF-tiedoston suoraan laitteelle tulostettavaksi.
Käyttämäsi laite tukee PDF-suoratulostusta.*
* [] näkyy [Select Printer] (Valitse tulostin) -näytössä.
[Printer Details] (Tulostimen tiedot) -näytössä > [Printer Settings] (Tulostinasetukset) > [Print Options] (Tulostuksen asetukset), [PDF Direct Print] (PDF-suoratulostus) -asetus on käytössä.
HUOMAUTUS
Muiden kuin edellä mainittujen laitteiden tulostuskäsittely käynnistetään mobiililaitteen käyttöjärjestelmässä.

Toimenpiteet

Tulostettavan tiedoston valitseminen

1.Napauta Canon PRINT Business -aloitusnäytössä [Documents] (Tiedostot).
2.Napauta [Files] (Tiedostot).
3.Valitse tulostettava tiedosto näyttöön tulevasta tiedostojen valintanäytöstä.
Jos valitset PDF-tiedoston ja näyttöön tulee viesti [This document is password protected.] (Asiakirja on salasanasuojattu.), syötä PDF-tiedostolle määritetty salasana.
Asiakirjan esikatselunäyttö tulee näkyviin.
4.Napauta esikatselunäytössä [].
5.Kun tulostat Microsoft Excel -tiedostoja (xls ja xlsx), valitse tulostettava taulukko taulukon valintanäytössä → napauta [Preview] (Esikatselu).
[Preview] (Esikatselu) -näyttö tulee näkyviin.

Valitun tiedoston tulostus

1.Napauta [Printer] (Tulostin) ja valitse tulostamiseen käytettävä laite.
2.Voit muuttaa tulostusasetuksia napauttamalla niitä.
3.Tarkista esikatselukuva [Preview] (Esikatselu)-näytössä.
Toisen sivun ja sitä seuraavien sivujen tarkistaminen
Napauttamalla pikkukuvaa voit esikatsella tiedostoa suurennettuna. Jos haluat tulostaa useita sivuja sisältävän tiedoston, voit tarkistaa toisen ja sitä seuraavat sivut suurennetussa esikatselussa.
Tarpeettomien sivujen poistaminen
Napauttamalla pikkukuvaa voit esikatsella tiedostoa suurennettuna. Tuo tarpeettomat sivut näyttöön ja valitse [].
Tietoja kuvankorjauksesta
Jos Microsoft Office -tiedoston esikatselu ei näy riittävän hyvin tai jos sen asettelu on epäyhtenäinen, sitä voi yrittää parantaa Data Conversion Service -palvelulla. Jos haluat käyttää Data Conversion Service -palvelua, napauta [Image Correction] (Kuvankorjaus).
Käytä [Image Correction] (Kuvankorjaus) -toimintoa tulostusasetusten määrittämisen jälkeen.
Jos käytät Data Conversion Service -palvelua tulostaessasi Excel-tiedostoa, kaikki taulukot tulostetaan, vaikka olisit valinnut tulostettavan taulukon tiedoston valinnan yhteydessä. Poista tiedonmuunnon jälkeen [Preview] (Esikatselu)-näytössä sivut, joita et halua tulostaa.
4.Napauta [Preview] (Esikatselu)-näytössä [Print] (Tulostus).

Tulos

Valittu tiedosto tulostetaan.

Katso myös aiheet