Laitetta ei tunnisteta

Kun etsit laitteet haulla [Select Printer] (Valitse tulostin) -näyttö > [Auto Search (Wi-Fi)] (Automaattinen haku (Wi-Fi)) / [Nearby Printers] (Lähistöllä olevat tulostimet), löydetyt laitteet tulevat luetteloon, kun ne on tunnistettu. Laitteen hakeminen kestää tavallisesti noin 10 sekuntia.
Jos määrität kelpaamattoman DNS-palvelimen IP-osoitteen mobiililaitteen Wi-Fi-asetuksissa, isäntänimen haku aikakatkaistaan. Tämän vuoksi laitteen hakeminen voi kestää kauan.
Jos haku päättyy eikä laitetta ole löytynyt, se voi löytyä, jos suoritat haun uudelleen. Jos laitetta ei löydy uudesta hausta huolimatta, tarkista seuraavat seikat:
HUOMAUTUS
Jos laitetta ei havaita, vaikka seuraavat tiedot on vahvistettu, käynnistä mobiililaite uudelleen. Laite saatetaan havaita.
Jos laitetta ei edelleenkään havaita, kysy ohjeita verkon järjestelmänvalvojalta.
Tuetut laitteet
Tukeeko käyttämäsi laite Canon PRINT Business -sovellusta?
Tarkista tuetut laitteet Canon PRINT Business -tukisivulta.
Verkkoympäristö (jos laitteen nimi määräytyy DNS-palvelimen mukaan)
Onko laitteen IP-osoite tallennettu oikein DNS-palvelimen nimenselvitystaulukkoon (normaali/käänteinen)?
Vaikka muuttaisit nimenselvitystaulukon sisältöä, saattaa kulua jonkin aikaa, ennen kuin muutos näkyy mobiililaitteessa. Jos näin käy, käynnistä laite uudelleen tai katkaise sen Wi-Fi-yhteys ja muodosta yhteys sitten uudelleen.
Hakumenetelmä
Löytyykö laite haulla [Select Printer] (Valitse tulostin) > [Manual Search (Wi-Fi)] (Manuaalinen haku (Wi-Fi))?
Verkkoon yhdistetty mobiililaite ei välttämättä löydy haulla [Select Printer] (Valitse tulostin) > [Auto Search (Wi-Fi)] (Automaattinen haku (Wi-Fi)) kaikissa verkkoympäristöissä. Tällöin laite on haettava manuaalisesti.
Löytyykö laite manuaalisella haulla FQDN-nimellä (isäntänimi, aliverkkotunnus ja verkkotunnus)?
<FQDN-esimerkki>
Jos isäntänimi on "device01", aliverkkotunnuksen nimi on "aaa" ja verkkotunnuksen nimi on "bbb.com":
device01.aaa.bbb.com
Mobiililaitteen verkkoasetukset
Onko mobiililaitteessa otettu käyttöön [Settings] (Asetukset) > [Wi-Fi] (Langaton yhteys)?
Onko mobiililaitteeseen määritetty HTTP-välityspalvelin?
Jos HTTP-välityspalvelin on määritetty mobiililaitteen Wi-Fi-asetuksissa, et voi muodostaa yhteyttä laitteeseen tästä sovelluksesta. Muuta siinä tapauksessa asetuksia siten, että välityspalvelin ei ole käytössä, tai määritä laitteelle sellainen IP-osoite tai DNS-nimi, joka ei edellytä välityspalvelimen käyttöä. Kysy lisätietoja järjestelmänvalvojalta.
Onko Bluetooth käytössä?
Jos etsit laitteita Bluetooth-yhteyden avulla, ota mobiililaitteen Bluetooth-toiminto käyttöön.
Tarkista myös seuraavat.
Piteletkö laitetta vaakatasossa?
Onko Bluetooth-anturi peitetty?*
* Bluetooth-anturin sijainti vaihtelee laitteen mukaan. Yhteyden muodostaminen saattaa onnistua, jos pitelet laitetta eri tavalla.
HUOMAUTUS
Jos et pysty muodostamaan Bluetooth-yhteyttä, vaikka tilanne ei ole mikään edellä mainituista, yhteyden muodostaminen uudelleen saattaa onnistua laitteen edessä.
Jos olet suorittanut [Initialize All Data/Settings] (Alusta kaikki tiedot/asetukset) -toiminnon laitteen kohdassa [Management Settings] (Hallinta-asetukset) > [Data Management] (Tiedonhallinta), poista Bluetooth-yhteydellä yhdistettyjen laitteiden luettelosta mobiililaitteen asetuksissa laite, joka on alustettu, ja tallenna (muodosta pariliitos) uudelleen tässä sovelluksessa.
Sovelluksen verkkoasetukset
Vastaako SNMP-yhteisönimi, joka on asetettu kohdassa [App Settings] (Sovelluksen asetukset) > [SNMP Settings] (MEAP-asetukset), laitteen asetusta?
Laitteen verkkoasetukset
Onko SNMPv1-asetuksena [On] (Käytössä)?
Onko yhdyskäytävän osoite määritetty oikein?
Onko aliverkon peite määritetty oikein?