Registrace zařízení (vyhledání pomocí technologie Bluetooth)

Můžete vyhledat a zaregistrovat zařízení, která budou používána pro skenování, tisk atd. Zde je vysvětlena metoda vyhledání a registrace blízkých zařízení pomocí technologie Bluetooth.

Nezbytné předpoklady

Počet zaregistrovaných zařízení nedosáhl horního limitu.
V této aplikaci můžete registrovat až 10 zařízení. Pokud jste zaregistrovali 10 zařízení, můžete nové zařízení zaregistrovat až po odstranění nějakého stávajícího.
V zařízení, které má být použito, je nainstalován doplněk kompatibilní s technologií Bluetooth.
V nastavení používaného zařízení je povolena technologie Bluetooth.
V nastaveních koncového mobilního zařízení je povolena technologie Bluetooth.
Je nastavena možnost [App Settings] (Nastavení aplikace) > [User Information] (Informace o uživateli).
Avšak funkce [Log in as Guest user] (Přihlásit se jako uživatel typu Host) by měla být deaktivována.

Postupy

Vyhledání blízkých zařízení pomocí technologie Bluetooth

1.Klepněte na ikonu [] v levém horním rohu domovské obrazovky aplikace Canon PRINT Business.
Zobrazí se obrazovka [Select Printer] (Vybrat tiskárnu).
2.Klepněte na ikonu [Nearby Printers] (Blízké tiskárny).
Zobrazí se zjištěná zařízení.
Zařízení není zjištěno
Přesuňte se na místo, na němž je zařízení viditelné, a klepněte na položku [Search] (Hledat). Zařízení lze detekovat pomocí technologie Bluetooth ze vzdálenosti zhruba 2 m/80 inches.
3.Vyberte zařízení → klepněte na tlačítko [Add] (Přidat).
Pokud se zobrazí obrazovka [Usage] (Využití)
Zadejte kód PIN podle obrazovky a zaregistrujte (spárujte) zařízení v koncovém mobilním zařízení jako zařízení připojené pomocí technologie Bluetooth.
Pokud se zobrazí obrazovka [Wi-Fi Settings] (Nastavení Wi-Fi)
Připojte se ke stanovené síti pomocí nastavení sítě Wi-Fi systému iOS podle pokynů na obrazovce.
Pokud se zobrazí obrazovka [Adjust Sensitivity] (Nastavit citlivost)/[Adjust Sensitivity for Login] (Nastavit citlivost pro přihlášení)
Používané koncové mobilní zařízení vyžaduje nastavení citlivosti rozhraní Bluetooth. Nastavte citlivost podle pokynů na obrazovce.

Výsledek

Zařízení se zaregistruje do seznamu na obrazovce [Select Printer] (Vybrat tiskárnu).
POZNÁMKA
Zařízení můžete také zaregistrovat na obrazovce [Preview] (Náhled). Klepnutím na možnost [Printer] (Tiskárna) na obrazovce [Preview] (Náhled) zobrazíte obrazovku [Select Printer] (Vybrat tiskárnu).

Související témata