Utilizarea aplicaţiei pentru a trimite date scanate de pe un dispozitiv

Cu această aplicaţie, puteţi să utilizaţi funcţia de scanare a unui dispozitiv, să modificaţi setările de scanare şi să trimiteţi datele scanate.
Butoanele pentru trimiterea datelor scanate prin e-mail sau către propriul dispozitiv sunt înregistrate implicit, dar puteţi înregistra şi setări personalizate.
Prin înregistrarea setărilor şi destinaţiilor utilizate frecvent în butoane, puteţi executa operaţiunile înregistrate prin simpla atingere a unui buton. Butoanele înregistrate pot fi utilizate pe toate dispozitivele multifuncţionale care acceptă această funcţie.

Condiţii preliminare esenţiale

Dispozitivul utilizat permite efectuarea lucrărilor de pe terminale mobile
Urmaţi procedura de mai jos pentru a activa opţiunea din panoul de comandă al dispozitivului.
Afişaţi [Management Settings] (Setări gestionare) > [License/Other] (Licenţă/Altele) din cadrul (Setări/Înregistrare) → setaţi [Allow Jobs to Be Performed from Mobile Device] (Se permite efectuarea lucrărilor de pe dispozitive mobile) ca [On] (Pornit).
[Log in as Guest user] (Conectare ca utilizator invitat) este dezactivat în [App Settings] (Setări aplicaţie) > [User Information] (Informaţii utilizator)
[App Settings] (Setări aplicaţie) > [Send To] (Transmitere către) este setat (dacă veţi trimite datele scanate către propriul dispozitiv)
NOTĂ
Dacă funcţia de autentificare a utilizatorului este activată şi [Display When Function Is Selected] (Se afişează când funcţia este selectată) este setat în [Login Screen Display Settings] (Setări de afişare ecran de conectare), afişaţi oricare dintre următoarele ecrane înainte de a efectua operaţia.
Main Menu/Home
Mobile Portal
Dacă tastatura software este afişată pe ecranul de autentificare a tastaturii, închideţi tastatura software înainte de a efectua operaţia.

Proceduri

1.Atingeţi [] în colţul din stânga sus al ecranului de pornire Canon PRINT Business.
Este afişat ecranul [Select Printer] (Selectare imprimantă).
2.Selectaţi dispozitivul pe care îl utilizaţi.
3.Atingeţi [Other Functions] (Alte funcţii) în ecranul de pornire al aplicaţiei Canon PRINT Business.
4.Atingeţi [Scan and Send by E-Mail] (Scanare şi trimitere prin e-mail).
Trimiterea datelor scanate prin e-mail
5.Pe ecranul [Scan and Send by E-Mail] (Scanare şi trimitere prin e-mail), atingeţi [Scan and Send by E-Mail] (Scanare şi trimitere prin e-mail).
6.Introduceţi adresa destinaţiei, numele subiectului şi textul.
Puteţi atinge [+] pentru a deschide agenda terminalului mobil şi a selecta o destinaţie.
Pentru a schimba setările de scanare, atingeţi [Detailed Settings] (Setări detaliate).
7.Plasaţi originalele pe dispozitiv, apoi atingeţi [Start] (Pornire).
Dacă plasaţi originalele după ce aţi atins [Start] (Pornire), lucrarea ar putea fi anulată.
8.Confirmaţi destinaţia pe ecranul afişat, apoi atingeţi [OK].
Dacă se afişează [Enter PIN Code] (Introducere cod PIN), introduceţi codul PIN format din patru cifre afişat pe ecranul dispozitivului.
Trimiterea datelor scanate către propriul dispozitiv
5.Pe ecranul [Scan and Send by E-Mail] (Scanare şi trimitere prin e-mail), atingeţi [Scan and Send to Myself] (Scanare şi trimitere către mine).
6.Introduceţi numele subiectului şi textul.
Puteţi schimba destinaţia din [App Settings] (Setări aplicaţie) > [Send To] (Transmitere către).
Pentru a schimba setările de scanare, atingeţi [Detailed Settings] (Setări detaliate).
7.Plasaţi originalele pe dispozitiv, apoi atingeţi [Start] (Pornire).
Dacă plasaţi originalele după ce aţi atins [Start] (Pornire), lucrarea ar putea fi anulată.
8.Confirmaţi destinaţia pe ecranul afişat, apoi atingeţi [OK].
Dacă se afişează [Enter PIN Code] (Introducere cod PIN), introduceţi codul PIN format din patru cifre afişat pe ecranul dispozitivului.
Înregistrarea unui buton nou
5.Pe ecranul [Scan and Send by E-Mail] (Scanare şi trimitere prin e-mail), atingeţi [Add Button] (Adăugare buton).
6.Selectaţi setările care vor fi înregistrate pe buton, adresa de e-mail de destinaţie şi numele butonului, apoi atingeţi [Store] (Stocare).
NOTĂ
Pentru orice setare care nu este configurată în aplicaţie, se utilizează setările dispozitivului.

Rezultat

Datele scanate sunt trimise la destinaţia specificată.
Dacă aţi înregistrat un buton nou, acesta este adăugat pe ecranul [Scan and Send by E-Mail] (Scanare şi trimitere prin e-mail).
NOTĂ
Pentru a schimba setările unui buton înregistrat, atingeţi [] în dreapta acestuia.
Pentru a ordona butoanele sau a şterge un buton, atingeţi pictograma [Edit] (Editare) din dreapta sus a ecranului.
Dacă se afişează mesajul „The job has been canceled because the printer was being used, or a timeout occurred.”, conectaţi-vă la dispozitiv înainte de a efectua operaţia sau schimbaţi setările dispozitivului pentru mesajele vizuale.
Dacă se afişează mesajul „Could not perform the job because the job settings on the printer are incorrect, or another operation was being processed.”, verificaţi setările [Scan and Send] (Scanare şi transmitere) ale dispozitivului şi schimbaţi-le pe cele care nu corespund setărilor specificate în aplicaţie.

Subiecte asociate