Trimiterea unei adrese de destinație care poate fi utilizată cu funcția [Scan and Send] (Scanare şi transmitere) / [Scan] (Scanare) către un dispozitiv

Puteți trimite o adresă de destinație care este stocată în agenda terminalului mobil, către dispozitiv. Adresa de destinație trimisă poate fi specificată drept destinație atunci când se utilizează funcția [Scan and Send] (Scanare şi transmitere) / [Scan] (Scanare) la dispozitiv. De asemenea, puteţi introduce un nume de subiect, un text şi un nume de fişier în aplicaţie şi le puteţi trimite către dispozitiv. Când selectaţi dispozitivul la care să trimiteţi, puteţi utiliza Bluetooth sau un cod QR.

Condiţii preliminare esenţiale

[App Settings] (Setări aplicaţie) > [User Information] (Informaţii utilizator) este setat. (Când funcţia de autentificare a utilizatorului este activată în dispozitiv)

Proceduri

Specificați destinaţia cu terminalul mobil

1.În ecranul de pornire, atingeți [Other Functions] (Alte funcţii) > [Provide Address] (Furnizare adresă).
2.Introduceţi adresa de destinație/CC/numele subiectului/numele fişierului/textul.

Selectaţi un dispozitiv şi trimiteţi adresa de destinație

Când se selectează dispozitivul cu Bluetooth
Operaţii la terminalul mobil
3.Atingeți [Next] (Următorul) în ecranul [Provide Address] (Furnizare adresă).
4.Selectaţi dispozitivul pe care îl utilizaţi în ecranul [Nearby Printers] (Imprimante din apropiere). Pot fi selectate doar dispozitivele care acceptă conexiunea directă.
Adresa de destinație este trimisă la dispozitivul selectat.
Dacă dispozitivul nu este detectat
Apropiaţi-vă de o locaţie în care dispozitivul este vizibil şi atingeţi [Search] (Căutare). Distanţa estimată în care un dispozitiv este detectabil prin Bluetooth este 2 m.
Dacă se afişează ecranul [Usage] (Utilizare)
Introduceţi codul PIN conform ecranului şi înregistraţi (sincronizaţi) dispozitivul în terminalul mobil ca dispozitiv conectat prin Bluetooth.
Dacă se afişează ecranul [Wi-Fi Settings] (Setări Wi-Fi)
Conectaţi-vă la reţeaua specificată cu setările Wi-Fi ale iOS conform instrucţiunilor de pe ecran.
Dacă se afişează ecranul [Adjust Sensitivity] (Ajustare sensibilitate) / [Adjust Sensitivity for Login] (Ajustare sensibilitate pentru conectare)
Este necesară reglarea sensibilităţii Bluetooth pentru terminalul mobil pe care îl utilizaţi. Reglaţi sensibilitatea conform instrucţiunilor de pe ecran.
Când se selectează dispozitivul prin codul QR
Operaţii la dispozitiv
3.Afişaţi codul QR din [Mobile Portal] (Portal mobil) pe dispozitiv.
Operaţii la terminalul mobil
4.Atingeți [Next] (Următorul) în ecranul [Provide Address] (Furnizare adresă).
5.Dacă se afişează mesajul [Nearby Printers] (Imprimante din apropiere), atingeți [Select from QR Code] (Selectare din codul QR).
6.Poziţionaţi codul QR afişat pe panoul de control al dispozitivului în cadrul ecranului camerei afişate.
Când codul QR este poziţionat în limita marginilor, aplicaţia scanează automat codul QR.
Adresa de destinație este trimisă la dispozitivul selectat prin codul QR.
Dacă se afişează ecranul [Wi-Fi Settings] (Setări Wi-Fi)
Conectaţi-vă la reţeaua specificată cu setările Wi-Fi ale iOS conform instrucţiunilor de pe ecran.
NOTĂ
Dacă activaţi [Provide Address to Selected Printer] (Furnizare adresă la imprimanta selectată) în [App Settings] (Setări aplicaţie) > [Provide Address] (Furnizare adresă), puteţi trimite o adresă de destinaţie către dispozitivul afişat în ecranul de pornire al aplicaţiei. În acest caz, nu trebuie să selectaţi dispozitivul după introducerea fiecărui articol în ecranul [Provide Address] (Furnizare adresă).
Dacă vi se solicită introducerea unei parole, introduceţi-o în [Remote UI Access PIN] (Cod PIN de acces UI la distanţă).

Rezultat

În aplicaţie se afişează un mesaj care indică faptul că trimiterea unei adrese de destinație este finalizată.
Verificaţi dacă adresa de destinaţie trimisă este setată drept destinație în panoul de control al dispozitivului şi continuaţi utilizarea funcţiei [Scan and Send] (Scanare şi transmitere) / [Scan] (Scanare) function.

Subiecte asociate