Сканиране (серия imageRUNNER ADVANCE)

Можете да получавате данни, сканирани чрез многофункционалното устройство, в своето мобилно устройство.
Със серията imageRUNNER ADVANCE можете да конфигурирате настройките за сканиране и да извършвате сканиране от мобилно устройство с помощта на функцията [Scan for Mobile] (Сканиране за мобилни устройства) на многофункционалното устройство.
Ако не можете да използвате функцията [Scan for Mobile] (Сканиране за мобилни устройства), можете да конфигурирате настройките за сканиране и да извършвате сканиране, като инсталирате безплатното приложение Canon Mobile Scanning MEAP Application на imageRUNNER ADVANCE.
Стартирайте функцията Scan for Mobile или приложението Canon Mobile Scanning MEAP Application от сензорния дисплей на многофункционалното устройство и след това извършете операциите чрез мобилното устройство.

Предварителни изисквания

Когато използвате функцията [Scan for Mobile] (Сканиране за мобилни устройства)

Функцията [Scan for Mobile] (Сканиране за мобилни устройства) е активирана.
Ако ACCESS MANAGEMENT SYSTEM е активирана, потребителските правомощия за функцията [Scan for Mobile] (Сканиране за мобилни устройства) се прилагат за влезлия потребител.
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако не можете да използвате Scan for Mobile или Canon Mobile Scanning MEAP Application, конфигурирайте настройките за сканиране, като използвате функцията [Scan and Send] (Сканиране и изпращане) на многофункционалното устройство.

Процедури

Подготовка на многофункционалното устройство

1.Поставете оригинала върху стъклото за документи или подаващото устройство на многофункционалното устройство.
2.Натиснете [Scan for Mobile] (Сканиране за мобилни устройства) или [Canon Mobile Scanning] (Canon мобилно сканиране) върху сензорния дисплей.
Ако иконата по-горе не е изведена, натиснете [Show All] (Показване на всички) в Main Menu, за да я изведете.
3.Ако трябва да влезете в системата на устройството, въведете потребителското име и паролата и влезте.
4.На екрана [Scan for Mobile] (Сканиране за мобилни устройства)/[Canon Mobile Scanning MEAP Application] (Приложение Canon Mobile Scanning MEAP) потвърдете [Device Name] (Име на устройство) и [IP Address] (IP адрес).

Извършване на операции чрез мобилното устройство

1.Докоснете [] в горния ляв ъгъл на началния екран на Canon PRINT Business и запаметете/изберете устройството, което ще използвате.
Вижте името/IP адреса на устройството, изведени на екрана [Scan for Mobile] (Сканиране за мобилни устройства)/[Canon Mobile Scanning MEAP Application] (Приложение Canon Mobile Scanning MEAP) на многофункционалното устройство.
2.На началния екран докоснете [Scan] (Сканиране).
3.На екрана [Scan] (Сканиране) конфигурирайте настройките за сканиране.
4.Докоснете [Scan] (Сканиране).
Когато сканирате от стъклото за документи
Екранът за потвърждение се извежда на контролния панел на многофункционалното устройство.
Когато искате да продължите да сканирате:
Поставете оригинала → натиснете [] (Start).
Когато искате да приключите сканирането:
Натиснете [Start Sending] (Начало на изпращане).
ЗАБЕЛЕЖКА
Когато сканирате и двете страни на оригинал чрез подаващо устройство, за да съгласувате ориентацията на четните и нечетните страници, задайте настройката [2-Sided Original] (2-странен оригинал), за да осигурите съответствие с типа подвързване на оригинала.
Но за устройства, за които е изведено [] на екрана [Select Printer] (Избор на принтер), задайте [2-Sided Original] (2-странен оригинал), както следва, когато сканирате оригинали с хоризонтална ориентация.
За двустранни оригинали тип "книга" с подвързване по късата страна: [Calendar Type] (Тип календар)
За двустранни оригинали тип "календар" с подвързване по дългата страна: [Book Type] (Тип книга)

Резултат

Сканираните данни се съхраняват и се извежда екранът за преглед на документа.

JPEG/PDF

В екрана за преглед на документа се извежда изображение.

TIFF/OOXML

В екрана за преглед на документа се извежда икона на файл.

Свързани теми