Пристрій не виявлено

Коли пристрої виявляються за допомогою екрана [Виб. принт.] > [Автоматичний пошук (Wi-Fi)]/[Найближчі принтери], вони відображаються в тій послідовності, у якій їх було виявлено. Зазвичай процес пошуку пристрою триває приблизно 10 секунд.
Якщо в параметрах Wi-Fi мобільного термінала ввести IP-адресу неправильного DNS-сервера, виникне затримка одержання імені вузла. Тому пошук пристрою може зайняти певний час.
Якщо після завершення процесу пошуку пристрій не виявлено, можливо, його вдасться виявити, повторивши пошук. Якщо цільовий пристрій не вдалося виявити навіть після повторного пошуку, перевірте такі питання:
ПРИМІТКА
Якщо пристрій не виявлено навіть після того, як ви підтвердили наведене нижче, перезапустіть мобільний пристрій. Пристрій можна виявити.
Якщо пристрій усе одно не виявлено, зверніться до адміністратора мережі за консультацією щодо мережевого середовища.
Підтримувані пристрої
Чи підтримує пристрій, що використовується, програму Canon PRINT Business?
Перевірте список підтримуваних пристроїв на сторінці підтримки програми Canon PRINT Business.
Мережеве середовище (якщо ім’я пристрою визначено DNS-сервером)
Чи правильно зареєстрована IP-адреса пристрою в таблиці розпізнання імен DNS-сервера (звичайне або зворотне розпізнання)?
Навіть у разі змінення вмісту таблиці розпізнання імен зміна відобразиться в мобільному терміналі через певний час. У цьому разі перезапустіть термінал або відключіться, а потім знову підключіться до мережі Wi-Fi.
Спосіб пошуку
Чи вдається виявити пристрій за допомогою функції [Виб. принт.] > [Пошук вручну (Wi-Fi)]?
Пристрій може не виявлятися командою [Виб. принт.] > [Автоматичний пошук (Wi-Fi)]. Це залежить від мережевого середовища, до якого підключено мобільний термінал. У такому випадку потрібно виконати пошук вручну.
Чи можна виявити пристрій під час пошуку пристроїв вручну шляхом введення FQDN (формат, що включає ім’я вузла, ім’я дочірнього домену та ім’я домену)?
<Зразок введення FQDN>
Якщо ім’я хоста — «device01», ім’я дочірнього домену — «aaa», а ім’я домену — «bbb.com»:
device01.aaa.bbb.com
Параметри мережі мобільного термінала
Чи ввімкнуто Wi-Fi на мобільному терміналі?
Чи встановлено на мобільному пристрої параметри проксі-сервера HTTP?
Якщо в параметрах мережі Wi-Fi мобільного термінала настроєно проксі-сервер HTTP, із цієї програми не можна підключитися до пристрою. У такому разі необхідно змінити параметри, щоб не використовувався проксі-сервер, або вказати IP-адресу чи ім’я DNS для пристрою як вузла, який не використовує проксі-сервер. Для отримання детальної інформації зверніться до адміністратора мережі.
Чи ввімкнуто Bluetooth?
Щоб використовувати Bluetooth для пошуку пристроїв, активуйте Bluetooth на мобільному терміналі.
Крім того, перевірте, чи виконуються перелічені нижче умови.
Чи тримаєте ви термінал горизонтально?
Чи не приховано датчик Bluetooth?*
* Розташування сенсора Bluetooth залежить від термінала. Для підключення може знадобитися змінити положення термінала.
ПРИМІТКА
Якщо описані вище проблеми відсутні, але підключитися через Bluetooth не вдається, спробуйте підключитися знову, ставши перед пристроєм.
Якщо ввімкнуто параметр [Ініціалізація всіх даних і параметрів] у розділі [Параметри керування] > [Керування даними] на пристрої, зі списку пристроїв, підключених по Bluetooth, у параметрах мобільного термінала вилучіть ініціалізований пристрій і ще раз зареєструйте (створіть пару) його в цій програмі.
Параметри мережі для цієї програми
Чи ім’я спільноти SNMP, указане в розділі [Параметри програми] > [Параметри SNMP], збігається зі встановленим на пристрої?
Параметри мережі пристрою
Чи встановлено для протоколу SNMPv1 значення [Увімк.]?
Чи встановлено правильну адресу шлюзу?
Чи встановлено правильну маску підмережі?