Për të printuar përmbajtjen e një emaili

Mund të printoni përmbajtjen e një emaili duke e konvertuar atë në një format të të dhënave në përputhje me këtë aplikacion.
Printoni një email duke përdorur metodën e mëposhtme.
Risillni këtë aplikacion nga një email dhe printoni
Mund të printoni një email duke e rithirrur këtë aplikacion nga aplikacioni standard i emailit i iOS.
Nëse shfaqni një pamje paraprake të printimit nga ikona e përgjigjes së një emaili dhe e zgjeroni duke larguar gishtat, do të shfaqet ikona e ndarjes. Trokitni tek ikona e ndarjes dhe zgjidhni këtë aplikacion.

Tema të ngjashme