Printimi i fotografive nga Albumi i fotografive

Mund të zgjidhni të printoni imazhe nga Albumet e Fotografive.

Procedurat

Zgjedhja e fotografisë për printim

1.Në ekranin kryesor të Canon PRINT Business, trokitni te [Documents] (Dokumente).
2.Trokitni te [Print from Photo Albums] (Printoni nga Albumet fotografike).
3.Zgjidhni imazhin(et) që dëshironi të printoni.
4.Trokitni [Select] (Zgjidhni)/[Use] (Përdorni) në paraafishimin e zmadhuar.
5.Nëse dëshironi të printoni shumë imazhe, përsëritni hapat 3-4.
Mund të zgjidhni deri në 20 imazhe njëkohësisht.
6.Trokitni te [Preview] (Pamja paraprake).
Shfaqet ekrani [Preview] (Pamja paraprake).

Printimi i skedarit të zgjedhur

1.Trokitni te [Printer] (Printeri) dhe zgjidhni pajisjen që do të përdoret për printim.
2.Trokitni te parametrat e printimit për t'i ndryshuar.
3.Kontrolloni pamjen paraprake në ekranin [Preview] (Pamja paraprake).
Për të kontrolluar faqen e dytë dhe ato më poshtë
Shtypja e imazhit miniaturë tregon një pamje të zmadhuar. Nëse po printoni një skedar me shumë faqe, mund të kontrolloni faqen e dytë dhe ato më pas si pamje të zmadhuara.
Për të fshirë faqe të panevojshme
Shtypja e imazhit miniaturë tregon një pamje të zmadhuar. Shfaqni faqet e panevojshme dhe trokitni [].
4.Në ekranin [Preview] (Pamja paraprake), trokitni te [Print] (Printoni).

Rezultati

Fotografia e zgjedhur printohet.

Tema të ngjashme