Functies die gebruik kunnen maken van NFC

Als het apparaat en de mobiele terminal die u gebruikt ondersteuning bieden voor NFC, kunt u de app starten, een apparaat selecteren, gegevens printen en een bestemming naar de functie [Scan and Send] (Scan en verzend) / [Scan] (Scannen) van het apparaat verzenden door gewoon de NFC-markering van het apparaat aan te raken. Als de wifi-instellingen van het mobiele apparaat zijn uitgeschakeld, worden deze automatisch ingeschakeld en wordt het mobiele apparaat verbonden met het wifi-netwerk. Op schermen, waar functies kunnen worden gebruikt in de NFC ondersteunde app, wordt [] weergegeven.
Als u een apparaat gebruikt dat geen directe verbinding ondersteunt, moeten het apparaat en de mobiele terminal met hetzelfde netwerk verbonden zijn.
De volgende functies zijn compatibel met NFC.
De app starten
Als u de NFC-markering van het apparaat aanraakt als de app nog niet is gestart, wordt de app gestart en wordt het aangeraakte apparaat geregistreerd/geselecteerd.
Een apparaat selecteren
Als u de NFC-markering aanraakt als de app al is gestart, wordt het aangeraakte apparaat geregistreerd/geselecteerd.
Het gegevensvoorbeeld printen
Als u de NFC-markering aanraakt terwijl er gegevens worden weergegeven in het documentvoorbeeldvenster of in het scherm [Preview] (Voorbeeld), worden de gegevens door het aangeraakte apparaat geprint. De printinstellingen die zijn ingesteld voor de vorige printopdracht, worden overgenomen. Als u een andere printer selecteert dan de printer die u bij de vorige printopdracht hebt gebruikt, worden de gegevens geprint volgens de standaardinstellingen.
Een bestemming van de [Scan and Send] (Scan en verzend) / [Scan] (Scannen) functie naar een apparaat verzenden
Als u een bestemming invoert voor de functie [Scan and Send] (Scan en verzend) / [Scan] (Scannen) van het apparaat en het apparaat aanraakt terwijl de bestemming is ingevoerd in het scherm [Other Functions] (Overige functies) > [Provide Address] (Vul adres in) > [Provide Address] (Vul adres in) in deze app, wordt de bestemming naar het aangeraakte apparaat verzonden.
OPMERKING
U kunt alleen NFC gebruiken als NFC is ingeschakeld in de instellingen van het mobiele apparaat. Als NFC is uitgeschakeld in de instellingen van het mobiele apparaat, raakt u achtereenvolgens [] en [OK] aan in het weergegeven dialoogvenster om het instellingenvenster weer te geven.
U kunt maximaal 10 apparaten registreren in de app. Als [Cannot register any more printers. Delete printers, and then try to register the printer again.] (Kan geen printers meer registreren. Verwijder printers en probeer vervolgens de printer opnieuw te registreren.) wordt weergegeven, raakt u het apparaat opnieuw aan nadat u een apparaat in het scherm [Select Printer] (Selecteer Printer) hebt verwijderd.

Verwante onderwerpen