Bestanden afdrukken

U kunt bestanden printen die op de mobiele terminal, in cloudopslag of op een SD-kaart zijn opgeslagen.

Vereisten

Bij het direct printen van PDF-bestanden

Voor apparaten die direct printen van PDF-bestanden ondersteunen*, kunt u een PDF-bestand rechtstreeks naar het apparaat verzenden om het te printen.
Het apparaat dat u gebruikt, ondersteunt direct printen van PDF-bestanden.*
*[] wordt weergegeven in het scherm [Select Printer] (Selecteer Printer).
In het scherm [Printer Details] (Printergegevens) > [Print Options] (Printopties), wordt [PDF Direct Print] (PDF Direct printen) ingeschakeld.
OPMERKING
Voor andere apparaten dan de bovengenoemde wordt het renderingproces voor printen op de mobiele terminal uitgevoerd.

Procedures

Het bestand dat u wilt printen selecteren

1.Tik in het beginscherm Canon PRINT Business op [Documents] (Documenten).
2.Selecteer het te printen bestand op het weergegeven bestandsselectiescherm.
Wanneer u een PDF-bestand selecteert en het bericht [This file is password protected.] (Dit bestand is wachtwoordbeveiligd.) wordt weergegeven, voert u het wachtwoord in dat voor het PDF-bestand is ingesteld.
De voorbeeldweergave wordt geopend.
3.Tik in het voorbeeldscherm op [].
Het scherm [Preview] (Voorbeeld) wordt weergegeven

Het geselecteerde bestand printen

1.Tik op [Printer] en selecteer het apparaat waarmee u wilt printen.
2.Tik op de printinstellingen om deze te wijzigen.
3.Controleer het voorbeeld in het scherm [Preview] (Voorbeeld).
Een voorbeeld maken
Als er geen miniatuurbeeld wordt weergegeven, wordt er een voorbeeld gemaakt als u op [Preview] (Voorbeeld) tikt.
Maak het voorbeeld na het voltooien van de printinstellingen.
De tweede en volgende pagina's controleren
Als u op de miniatuurweergave tikt, wordt een vergroot voorbeeld weergegeven. Als u een bestand met meerdere pagina's print, kunt u de tweede en daaropvolgende pagina's als vergrote printvoorbeelden bekijken.
Overbodige pagina's verwijderen
Als u op de miniatuurweergave tikt, wordt een vergroot voorbeeld weergegeven. Geef onnodige pagina's weer en tik op []. Bij het direct printen van PDF-bestanden kunnen overbodige pagina's niet worden verwijderd.
4.Tik in het scherm [Preview] (Voorbeeld) op [Print] (Afdrukken).
OPMERKING
Voer indien gewenst een proxy in indien een dialoogvenster voor het gebruik van de Data Conversion Service wordt weergegeven en tik op [OK].

Resultaat

Het geselecteerde bestand wordt geprint.
OPMERKING
Als PDF-bestanden niet goed kunnen worden geprint op een apparaat dat geen ondersteuning biedt voor direct printen van PDF-bestanden, kan het helpen te wisselen tussen [On] (Aan) en [Off] (Uit) voor [PDF Preview Method] (PDF-voorbeeldmethode) > [Data Conversion Service] (Gegevensconversieservice) in het scherm [Print Settings] (Afdrukinstellingen).

Verwante onderwerpen