Scannen (imageRUNNER ADVANCE-serie)

Op uw mobiele terminal kunt u gegevens ontvangen die zijn gescand met een multifunctioneel apparaat.
Met de imageRUNNER ADVANCE-serie kunt u scaninstellingen configureren en scans uitvoeren vanaf een mobiele terminal met behulp van de functie [Scan for Mobile] (Scan naar mobiel) van het multifunctionele apparaat.
Als u geen gebruik kunt maken van de functie [Scan for Mobile] (Scan naar mobiel), kunt u de gratis Canon Mobile Scanning MEAP Application op de imageRUNNER ADVANCE installeren om scaninstellingen te configureren en scans uit te voeren.
Start de functie Scan for Mobile (Mobiel scannen) of de Canon Mobile Scanning MEAP Application via het touchscreen van het multifunctionele apparaat en voer de bewerking uit vanaf de mobiele terminal.

Vereisten

Het gebruik van de [Scan for Mobile] (Scan naar mobiel)-functie

De [Scan for Mobile] (Scan naar mobiel)-functie wordt geactiveerd.
Als ACCESS MANAGEMENT SYSTEM is geactiveerd, worden gebruiksrechten voor de functie [Scan for Mobile] (Scan naar mobiel) toegepast voor de aangemelde gebruiker.
OPMERKING
Als u Scan for Mobile of de Canon Mobile Scanning MEAP Application niet kunt gebruiken, configureert u de scaninstellingen met behulp van de [Scan and Send] (Scan en verzend)-functie van het multifunctionele apparaat.

Procedures

Het multifunctionele apparaat voorbereiden

1.Leg het origineel op de glasplaat of in de invoermodule van het multifunctionele apparaat.
2.Druk op [Scan for Mobile] (Scan naar mobiel) of [Canon Mobile Scanning] (Canon Mobiel scannen) op het touchscreen.
Als het pictogram hierboven niet wordt weergegeven, drukt u op [Show All] (Toon alles) in het Main Menu om de weergave te wijzigen.
3.Als u zich bij het apparaat moet aanmelden, voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord in.
4.In het scherm [Scan for Mobile] (Scan naar mobiel)/[Canon Mobile Scanning MEAP Application] (Canon Mobile Scanning MEAP-applicatie) bevestigt u [Device Name] (Apparaatnaam) en [IP Address] (IP-adres).

Bewerkingen uitvoeren met het mobiele apparaat

1.Tik op [] in de linkerbovenhoek van het beginscherm van Canon PRINT Business en registreer/selecteer het apparaat dat u wilt gebruiken.
Raadpleeg de apparaatnaam/het IP-adres dat in het scherm [Scan for Mobile] (Scan naar mobiel)/[Canon Mobile Scanning MEAP Application] (Canon Mobile Scanning MEAP-applicatie) van het multifunctionele apparaat wordt weergegeven.
2.Tik in het beginscherm op [Scan] (Scannen).
3.Configureer de scaninstellingen in het scherm [Scan] (Scannen).
4.Tik op [Scan] (Scannen).
Als u vanaf de glasplaat scant
Het bevestigingsscherm wordt weergegeven op het bedieningspaneel van het multifunctionele apparaat.
Als u wilt doorgaan met scannen:
Stel het origineel in → druk op [] (Start).
Als u het scannen wilt afronden:
Druk op [Start Sending] (Start verzenden).
OPMERKING
Als u beide zijden van een origineel scant met behulp van een invoermodule, kunt u de afdrukstand van even en oneven pagina's uitlijnen door [2-Sided Original] (Dubbelzijdig origineel) net zo in te stellen als de bindrichting van het origineel.
Voor apparaten waarvoor [] wordt weergegeven in het scherm [Select Printer] (Selecteer Printer), stelt u [2-Sided Original] (Dubbelzijdig origineel) als volgt in wanneer u liggende originelen scant.
Voor dubbelzijdige originelen van het type boek met binding aan de korte rand: [Calendar Type] (Type kalender)
Voor dubbelzijdige originelen van het type boek met binding aan de lange rand: [Book Type] (Type boek)

Resultaat

De gescande gegevens worden opgeslagen en de voorbeeldweergave wordt geopend.

JPEG/PDF

Er wordt een voorbeeld weergegeven in de voorbeeldweergave.

TIFF/OOXML

U kunt een app selecteren voor het weergeven van een voorbeeld door op het bestandspictogram te tikken.
OPMERKING
Voor de weergave van een voorbeeld van een bestand met de indeling TIFF/OOXML moet de bijbehorende app op de mobiele terminal zijn geïnstalleerd.
Als u [OOXML (pptx)] of [OOXML (docx)] selecteert voor [File Format] (Bestandsindeling) bij het scannen, kunt u de gescande gegevens mogelijk niet openen met andere apps. Scan in dat geval opnieuw met een andere bestandsindeling.

Verwante onderwerpen