Scannen niet mogelijk

Als u niet kunt scannen, controleert u het volgende.
Is de bestandsnaam op het apparaat ingevoerd met single-byte letters/cijfers?
Als u gebruikmaakt van een imageRUNNER ADVANCE om te scannen en gebruik maakt van de functie [Scan and Send] (Scan en verzend) en op uw apparaat een bestandsnaam invoert met double-byte tekens, diakritische tekens zoals umlauten en/of accenten of bepaalde symbolen, kunnen de gegevens niet correct ontvangen worden door de app en zal er een foutmelding op het apparaat verschijnen.
Voer op het apparaat een bestandsnaam in met alfanumerieke single-byte tekens of single-byte symbolen (ASCII-tekens).
Zijn de netwerkinstellingen van het apparaat correct?
Als u [On] (Aan) instelt voor [Preferences] (Voorkeuren) > [Network] (Netwerk) > [TCP/IP Settings] (TCP/IP-instellingen) > [Proxy Settings] (Proxy-instellingen) op het imageRUNNER ADVANCE-apparaat, zal de scanfunctie mogelijk niet correct worden uitgevoerd. Als dat het geval is, stelt u deze in op [Off] (Uit) en voert u de scan opnieuw uit.