Registrere enheten (Søke på et Wi-Fi-nettverk)

Du kan søke etter og registrere enheter som skal brukes for skanning, utskrift osv. Det finnes en metode for å automatisk finne enheter i et nettverk, og en metode for å finne enheter ved å angi en IP-adresse eller et DNS-navn (FQDN).

Forutsetninger

Antallet registrerte enheter har ikke nådd den øvre grensen.
I denne appen kan du registrere opptil 10 enheter. Hvis til sammen 10 enheter er registrert, må du slette noen registrerte enheter før du kan søke etter enheter.

Prosedyrer

Søke etter enheter på samme nettverk automatisk

1.Trykk på [] øverst til venstre på startskjermbildet for Canon PRINT Business.
[Select Printer] (Velg skriver)-skjermbildet vises.
2.Trykk på [Auto Search (Wi-Fi)] (Automatisk søk (Wi-Fi)).
Oppdagede enheter vises.
3.Velg enheten.
4.Bekreft enhetsinformasjonen i dialogboksen som vises → trykk på [Add] (Legg til).
MERK
Hvis enheten du vil bruke, ikke vises, kan du søke etter den med [Manual Search (Wi-Fi)] (Manuelt søk (Wi-Fi)).

Søke etter enheter manuelt ved å angi IP-adresse eller DNS-navn (FQDN)

1.Trykk på [] øverst til venstre på startskjermbildet for Canon PRINT Business.
[Select Printer] (Velg skriver)-skjermbildet vises.
2.Trykk på [Manual Search (Wi-Fi)] (Manuelt søk (Wi-Fi))
3.Angi IP-adressen eller DNS-navnet (FQDN) for enheten du vil bruke.
Søking ved å spesifisere en DNS
Angi FQDN.
<FQDN eksempel>
Hvis vertsnavnet er "device01", vil underdomenenavnet være "aaa" og domenenavnet "bbb.com":
device01.aaa.bbb.com
4.Velg enheten.
5.Bekreft enhetsinformasjonen i dialogboksen som vises → trykk på [Add] (Legg til).

Resultat

Enheten er registrert på skjermbildet [Select Printer] (Velg skriver).
MERK
Du kan også registrere en enhet fra [Preview] (Forhåndsvisning)-skjermen for utskrift. Trykk på [Printer] (Skriver) i [Preview] (Forhåndsvisning)-skjermbildet for å vise [Select Printer] (Velg skriver)-skjermbildet.

Beslektede emner