Enheten blir ikke oppdaget

Når du oppdager enheter med [Select Printer] (Velg skriver)-skjermen > [Auto Search (Wi-Fi)] (Automatisk søk (Wi-Fi))/[Nearby Printers] (Skrivere i nærheten), registrerte enheter vises etter hvert som de oppdages. Søk etter enheter tar normalt rundt 10 sekunder.
Hvis du skriver inn en IP-adresse til en ugyldig DNS-server i Wi-Fi-innstillingene til den mobile terminalen, oppstår det tidsavbrudd under henting av vertsnavn. Derfor kan enhetssøkeprosessen ta litt tid.
Hvis enheten ikke oppdages etter at søkeprosessen er fullført, kan den bli oppdaget hvis du kjører søket på nytt. Hvis målenheten fremdeles ikke blir funnet etter at du har søkt for andre gang, må du kontrollere følgende:
MERK
Hvis enheten ikke er oppdaget selv etter at du har bekreftet det følgende, kan du starte den mobile terminalen på nytt. Enheten kan bli oppdaget.
Hvis enheten fremdeles ikke er oppdaget, kan du kontakte nettverksadministratoren om nettverksmiljøet.
Støttede enheter
Støttes Canon PRINT Business av enheten du bruker?
Kontroller listen over støttede enheter på kundestøttesiden for Canon PRINT Business.
Nettverksmiljø (hvis navnet på enheten er bestemt av en DNS-server)
Er enhetens IP-adresse riktig registrert i navnløsingstabellen til DNS-serveren (normal/revers oppløsning)?
Selv om du endrer innholdet i navnløsingstabellen, kan det ta litt tid før endringen gjenspeiles i den mobile terminalen. Hvis dette skjer, må du starte terminalen på nytt eller koble fra og koble til Wi-Fi-nettverket på nytt.
Søkemetode
Kan du oppdage enheten fra [Select Printer] (Velg skriver) > [Manual Search (Wi-Fi)] (Manuelt søk (Wi-Fi))?
Avhengig av nettverksmiljøet som den mobile terminalen er tilkoblet, kan det hende at enheten ikke blir oppdaget av [Select Printer] (Velg skriver) > [Auto Search (Wi-Fi)] (Automatisk søk (Wi-Fi)). Hvis dette skjer, må du søke manuelt.
Kan du finne enheten når du søker etter enheter manuelt ved å angi FQDN (formatet inkludert vertsnavn, underdomenenavn og domenenavn)?
<FQDN eksempel>
Hvis vertsnavnet er "device01", vil underdomenenavnet være "aaa" og domenenavnet "bbb.com":
device01.aaa.bbb.com
Nettverksinnstillingene for den mobile terminalen
Er Wi-Fi aktivert på den mobile terminalen?
Er en HTTP-proxy angitt på den mobile terminalen?
Hvis du bruker en HTTP-proxy, så angir du proxy i [App Settings] (App-innstillinger) > [Proxy Settings] (Proxy-innstillinger) i denne appen.
Hvis du ikke bruker en HTTP-proxy, må du endre Wi-Fi-innstillingene på den mobile terminalen til innstillinger som ikke bruker en proxy, eller angi IP-adressen eller DNS-navnet (FQDN) for enheten som en vert som ikke bruker en proxy. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverksadministratoren din.
Er Bluetooth aktivert?
Hvis du vil bruke Bluetooth til å søke etter enheter, aktiverer du Bluetooth i den mobile terminalen.
Vær også oppmerksom på det følgende:
Holder du terminalen horisontalt?
Er Bluetooth-sensoren ikke skjult?*
* Plasseringen av Bluetooth-sensoren varierer fra terminal til terminal. Du vil kanskje klare å koble til hvis du holder terminalen på en annen måte.
MERK
Hvis du ikke kan koble til med Bluetooth når de ovennevnte problemene ikke eksisterer, kan det hende at du kan koble til ved å koble til på nytt foran på enheten.
Hvis du har kjørt [Initialize All Data/Settings] (Initialisere alle data/innstillinger) i [Management Settings] (Administrasjonsinnstillinger) > [Data Management] (Dataadministrasjon) på enheten, går du til listen over enheter som er koblet via Bluetooth i innstillingene for den mobile terminalen, sletter enheten som har blitt initialisert og registrerer (parer) enheten på nytt i denne appen.
Nettverksinnstillingene for dette programmet
Samsvarer SNMP-gruppenavnet som er angitt i [App Settings] (App-innstillinger) > [SNMP Community Name] (SNMP-samfunnsnavn), med innstillingen på enheten?
Nettverksinnstillinger for enheten
Er SNMPv1-innstillingen satt til [On] (På)?
Er gateway-adressen angitt på riktig måte?
Er nettverksmasken angitt på riktig måte?