Ta bilder med kameran

Använd kameran till att fotografera och importera in dem i PDF-format i den här appen. Du kan beskära bilden och korrigera bildförvrängningar innan PDF-konverteringen.

Procedurer

1.På startskärmen Canon PRINT Business trycker du på [Capture] (Fånga).
När dialogrutan för att välja en applikation visas
Välj den kamera-app som ska användas.
2.Fotografera det dokument du vill läsa.
3.Välj önskad del av bilden på skärmen [Corr. Distortion (Trapezoid)] (Korrigera förvrängningar (parallelltrapets)).
Justera gränsen
[]/[]:
När du trycker på [] väljs hela området. När du trycker på [] ställs området in automatiskt.
[]/[]:
När du flyttar []/[] kan du justera området manuellt.
Välja ett vertikalt till horisontellt förhållande
[Auto] (Automatiskt)/[A4]/[LTR]:
Den valda delen av bilden korrigeras så att den matchar det valda höjd-till-bredd-förhållandet.
4.Tryck på [Next] (Nästa).
5.Korrigera bilden på skärmen [Image Processing Mode] (Bildbehandlingsläge).
[]:
Roterar bilden åt vänster.
[Paper] (Papper):
En lämplig metod för att fånga originalpapperet.
[Whiteboard 1]:
En lämplig metod för att hämta whiteboard-bilder. Du kan ta bort skuggor, oregelbundenheter och reflexer.
[Whiteboard 2 (Thick)] (Whiteboard 2 (Tjock)):
En lämplig metod för att hämta whiteboard-bilder. Du kan inte bara ta bort skuggor, oregelbundenheter och reflexer utan också korrigera suddiga bokstäver och linjer.
[Off] (Av):
Korrigering utförs inte.
6.Tryck på [Store] (Lagra).
Välj komprimeringsgrad.
En förhandsgranskning visas av den sparade PDF-filen.
OBS!
Om det gäller [Whiteboard 1] kan det hända att suddiga bokstäver och linjer blir felaktiga.
[Whiteboard 2 (Thick)] (Whiteboard 2 (Tjock)) kan inte korrigera alla suddiga bokstäver och linjer.

Relaterade ämnen