Så här skriver du ut innehållet i ett e-postmeddelande

Du kan skriva ut innehållet i ett e-postmeddelande genom att konvertera det till ett dataformat som är kompatibelt med den här appen.
Använd följande metod för att skriva ut e-post.
Spara texten i e-postmeddelandet som en skärmbild och skriv ut
Spara bilddata från skärmbilden på den mobila terminalen. Du kan välja och skriva ut sparad bilddata med den här appen.
OBS!
Proceduren för att spara skärmbilden beror på den mobila terminal du använder. Det kan även förekomma fall där skärmbildsfunktionen inte stöds. Du hittar mer detaljerad information i handboken som levererades med den mobila terminalen.
Konvertera e-posttexten till en PDF-fil och skriv ut:
Konvertera e-posttexten till en PDF-fil med en app som kan skapa en PDF. Du kan välja och skriva ut PDF-filen med den här appen.
Utskrift via Canon Print Service
Starta Canon Print Service från Gmail och skriv ut ett e-postmeddelande. Canon Print Service kan hämtas från Google Play.

Relaterade ämnen