Skriva ut webbsidor

Du kan skriva ut en webbsida genom att välja den här appen från delningsmenyn i en webbläsarapp, till exempel Chrome.

Procedurer

Visa webbsidan för utskrift

1.Visa webbsidan som ska skrivas ut i en webbläsarapp, till exempel Chrome.
2.Starta Canon PRINT Business från delningsmenyn i en webbläsarapp.
Skärmen [Preview] (Förhandsgranska) i Canon PRINT Business visas.

Skriva ut den valda webbsidan

1.Tryck på [Printer] (Skrivare) och välj enheten som ska användas för utskrifter.
2.Tryck på utskriftsinställningarna om du vill ändra dem.
3.Kontrollera förhandsgranskningen på skärmen [Preview] (Förhandsgranska).
Så här kontrollerar du den andra sidan och efterföljande sidor
Om du trycker på miniatyrbilden visas en förstorad förhandsgranskning. Om du skriver ut en fil med flera sidor kan du kontrollera den andra sidan och efterföljande sidor som förstorade förhandsgranskningsbilder.
Ta bort onödiga sidor
Om du trycker på miniatyrbilden visas en förstorad förhandsgranskning. Visa onödiga sidor och tryck på [].
4.På skärmen [Preview] (Förhandsgranska) trycker du på [Print] (Skriv ut).

Resultat

Den valda webbsidan skrivs ut.
OBS!
Förväntat förhandsgransknings-/utskriftsresultat kanske inte uppnås beroende på vilken webbsida som hanteras. 

Relaterade ämnen