Indstilling/printning af printdata tilbageholdt på en enhed fra en mobil enhed

Du kan kontrollere og ændre printindstillingerne for både print og printdata tilbageholdt på en enhed. Du kan også bruge de funktioner i enheden, der ikke kan indstilles med printfunktionerne i denne app.
BEMÆRK
Med denne funktion vises job, der tilhører den bruger, der er indstillet i [User Name] (Brugernavn) og [Domain Name] (Domænenavn) på skærmen [User Information] (Brugeroplysninger).

Forudsætninger

[App Settings] (Indstillinger for app) > [User Information] (Brugeroplysninger) er indstillet.

Procedurer

1.På startskærmen Canon PRINT Business skal du trykke på [].
2.På skærmen [Select Printer] (Vælg printer) skal du vælge den enhed, som printdataene ligger på.
3.På startskærmen Canon PRINT Business skal du trykke på [Other Functions] (Andre funktioner).
4.Tryk på [Release and Print] (Frigiv og print).
5.Tryk på [] for det job, du vil printe.
6.Kontrollér og/eller rediger [Print Settings] (Printindstillinger)/[Template] (Skabelon)/antal kopier.
7.Tryk på [Print].

Resultat

Det valgte job printes.

Relaterede emner