Ved brug af appen til at sende de scannede data fra en enhed

Når du bruger appen, kan du udføre scanning fra en mobil enhed, ændre scanningsindstillingerne og sende scannede data.
Knapper til at sende scannede data via e-mail eller at sende scannede data til dig selv og registrere som standard, men du kan også registrere brugertilpassede indstillinger.
Når du registrer ofte anvendte indstillinger og destinationer i knapper, kan du udføre de registrerede handlinger ved blot at trykke på en knap. De registrerede knapper kan bruges på alle multifunktionsenheder, som understøtter denne funktion.

Forudsætninger

Den anvendte enhed gør det muligt at scanne job fra mobile terminaler
Følg fremgangsmåden herunder for at muliggøre indstilling fra kontrolpanelet eller enhedens.
Vis [Management Settings] (Administrationsindstillinger) > [License/Other] (Licens/andet) fra (Indstillinger/registrering) → indstil [Allow Jobs to Be Performed from Mobile Device] (Tillad at jobs udføres fra mobilenhed) til [On] (Til).
[Log in as Guest user] (Log på som gæstebruger) er deaktiveret i [App Settings] (Indstillinger for app) > [User Information] (Brugeroplysninger)
[App Settings] (Indstillinger for app) > [Send To] (Send til) er indstillet (hvis du vil sende scannede data til dig selv)
BEMÆRK
Hvis brugergodkendelse for enheden er aktiveret, og [Display When Function Is Selected] (Vis, når funktion er valgt) er indstillet i [Login Screen Display Settings] (Indstillinger for log ind-skærm), vises en af følgende skærme, inden handlingen udføres.
Main Menu/Home
Mobile Portal
Hvis softwaretastaturet vises på tastaturets godkendelsesskærm, skal du lukke softwaretastaturet, inden du udfører handlingen.

Procedurer

1.Tryk på [] i øverste højre hjørne af startskærmen Canon PRINT Business.
Skærmen [Select Printer] (Vælg printer) vises.
2.Vælg den enhed, du bruger.
3.Tryk på [Other Functions] (Andre funktioner) på startskærmen for Canon PRINT Business.
4.Tryk på [Scan and Send by E-Mail] (Scan og send via e-mail).
Når du sender scannede data via e-mail
5.På skærmen [Scan and Send by E-Mail] (Scan og send via e-mail) skal du trykke på [Scan and Send by E-Mail] (Scan og send via e-mail).
6.angiv destinationsadressen, emnenavn og tekst.
Du kan trykke på [+] for at åbne adressebogen på den mobile terminal og angive destinationen.
Når du vil ændre scanningsindstillingerne, skal du trykke på [Detailed Settings] (Detaljerede indstillinger).
7.Placer originalerne på enheden, og tryk på [Start].
Jobbet kan blive annulleret, hvis du placerer originalerne, efter du har trykket på [Start].
8.Bekræft destinationen på den viste skærm, og tryk på [OK].
Hvis skærmen [Enter PIN Code] (Indtast PIN-kode) vises, skal du indtaste den firecifret PIN-kode, som vises på enhedens skærm.
BEMÆRK
Appen kan muligvis ikke få adgang til destinationer, afhængigt af den adressebog-app du bruger. Hvis dette sker, skal du bruge en anden adressebog-app.
Når du sender scannede data til dig selv
5.På skærmen [Scan and Send by E-Mail] (Scan og send via e-mail) skal du trykke på [Scan and Send to Myself] (Scan og send til mig selv).
6.angiv emnenavn og tekst.
Du kan ændre destinationen i [App Settings] (Indstillinger for app) > [Send To] (Send til).
Når du vil ændre scanningsindstillingerne, skal du trykke på [Detailed Settings] (Detaljerede indstillinger).
7.Placer originalerne på enheden, og tryk på [Start].
Jobbet kan blive annulleret, hvis du placerer originalerne, efter du har trykket på [Start].
8.Bekræft destinationen på den viste skærm, og tryk på [OK].
Hvis skærmen [Enter PIN Code] (Indtast PIN-kode) vises, skal du indtaste den firecifret PIN-kode, som vises på enhedens skærm.
Når du registrer en ny knap
5.På skærmen [Scan and Send by E-Mail] (Scan og send via e-mail) skal du trykke på [Add Button] (Tilføj knap).
6.Angiv indstillingerne for at registrere knappen, e-mailadresse til destinationen og knapnavn, og tryk derefter på [Store] (Gem).
BEMÆRK
Indstillingerne på denne enhed anvendes på alle de indstillinger, der ikke er konfigureret i appen.

Resultat

De scannede data er sendt til den pågældende destination.
Hvis du registrerede en ny knap, er den føjet til skærmen [Scan and Send by E-Mail] (Scan og send via e-mail).
BEMÆRK
Når du vil ændre indstillingerne for en registreret knap, skal du trykke på [] på knappens højre side.
Når du vil sortere knapperne eller slette en knap, skal du trykke på ikonen [Edit] (Rediger) i højre side af skærmen.
Hvis beskeden "The job has been canceled because the printer was being used, or a timeout occurred." vises, skal du logge ind på enheden, inden du udfører handlingen eller ændre indstillingerne for enhedens visuelle beskeder.
Hvis beskeden "Could not perform the job because the job settings on the printer are incorrect, or another operation was being processed." vises, skal du kontrollere indstillingerne [Scan and Send] (Scan og send) på enheden og ændre de indstillinger, som givere problemer med de indstillinger, som er angivet i appen.

Relaterede emner