Funktioner, som kan bruge NFC

Hvis enheden og den mobile enhed, du bruger, understøtter NFC, kan du starte appen, vælge en enhed, printe data og sende en destination til funktionen [Scan and Send] (Scan og send)/[Scan] (Scanning) ved blot at trykke på NFC-mærket på enheden. Hvis Wi-Fi-indstillingerne for den mobile enhed er deaktiveret, bliver de automatisk aktiveret, og den mobile enhed er tilsluttet Wi-Fi-netværket. På skærme, hvor funktioner i appen understøttes af NFC, vises [].
Hvis du bruger en anden enhed end en enhed, der understøtter direkte tilslutning, skal enheden og den mobile enhed være tilsluttet det samme netværk.
Følgende funktioner er kompatible med NFC.
Starte appen
Hvis du berører NFC-mærket for enheden i en tilstand, hvor appen ikke er blevet startet, starter appen, og den berørte enhed bliver registreret/valgt.
Vælge en enhed
Hvis du rører ved mærket, når appen er startet, bliver den berørte enhed registreret/valgt.
Printe vist data
Hvis du rører ved mærket i en tilstand, hvor data vises på skærmen med eksempelvisning af dokumentet eller [Preview] (Eksempel), printes data af den berørte enhed. Standardindstillingerne for print, der blev indstillet sidste gang print blev udført, bliver overført. Hvis du vælger en anden printer end den, der blev brugt sidste gang du udførte printede, printes data med standardindstillingerne.
Sende en destination for funktionen [Scan and Send] (Scan og send) / [Scan] (Scanning) til en enhed
Når du indtaster en destination for funktionen [Scan and Send] (Scan og send) / [Scan] (Scanning) ved at berøre enheden i en tilstand, hvor destinationen er angivet på skærmen [Other Functions] (Andre funktioner) > [Provide Address] (Angiv adresse) > [Provide Address] (Angiv adresse) i denne app, bliver destinationen sendt til de berørte enheder.
BEMÆRK
For at bruge NFC skal du aktivere NFC i indstillingerne for den mobile enhed. Hvis NFC er deaktivert i indstillingerne for mobil enheden, vil du ved at trykke på [] og derefter trykke på [OK] i den viste dialogboks få vist indstillingsskærmen.
Du kan registrere op til 10 enheder i appen. Hvis [Cannot register any more printers. Delete printers, and then try to register the printer again.] (Kan ikke registrere flere printere. Slet printere, og prøv at registrere printeren igen.) vises, skal du berøre enheden igen, når du har slettet en enhed på skærmen [Select Printer] (Vælg printer).

Relaterede emner