Registrering af enheden (søgning på et Wi-Fi-netværk)

Du kan søge efter og registrerer enheder, der bruges til scanning, print osv. Der findes en metode til automatisk at finde enheder på et netværk, og en metode til at finde enheder ved at angive en IP-adresse eller et DNS-navn (FQDN).

Forudsætninger

Antallet af registrerede enheder har ikke nået den øvre grænse.
Der kan registreres op til 10 enheder i denne app. Hvis der er registreret 10 enheder i alt, skal der søges efter enheder efter sletning af registrerede enheder.

Procedurer

Automatisk søgning efter enheder på samme netværk

1.Tryk på [] i øverste højre hjørne af startskærmen Canon PRINT Business.
Skærmen [Select Printer] (Vælg printer) vises.
2.Tryk på [Auto Search (Wi-Fi)] (Automatisk søgning (Wi-Fi)).
Fundne enheder vises.
3.Vælg enheden.
4.Bekræft enhedsoplysningerne i den viste dialogboks → tryk på [Add] (Tilføj).
BEMÆRK
Hvis den enhed, du vil bruge, ikke er vist, skal du søge efter den ved hjælp af [Manual Search (Wi-Fi)] (Manuel søgning (Wi-Fi)).

Manuel søgning efter enheder ved at angive IP-adressen eller DNS-navnet (FQDN)

1.Tryk på [] i øverste højre hjørne af startskærmen Canon PRINT Business.
Skærmen [Select Printer] (Vælg printer) vises.
2.Tryk på [Manual Search (Wi-Fi)] (Manuel søgning (Wi-Fi))
3.Indtast IP-adressen eller DNS-navnet (FQDN) på den enhed, du vil bruge.
Søgning ved angivelse af en DNS
Indtast FQDN.
<FQDN Eksempel på indtastning>
Hvis værtsnavnet er "device01", underdomænenavnet er "aaa", og domænenavnet er "bbb.com":
device01.aaa.bbb.com
4.Vælg enheden.
5.Bekræft enhedsoplysningerne i den viste dialogboks → tryk på [Add] (Tilføj).

Resultat

Enheden er registreret på skærmlisten [Select Printer] (Vælg printer).
BEMÆRK
Du kan også registrere en enhed fra printningsskærmen [Preview] (Eksempel). Tryk på [Printer] på skærmen [Preview] (Eksempel) for at vise skærmen [Select Printer] (Vælg printer).

Relaterede emner