Registrering af enheden (registrering med Wi-Fi Direct)

Du kan søge efter og registrere enheder, der bruges til scanning, print osv. Her forklares metoden til at registrere en enhed ved hjælp af Wi-Fi Direct.

Forudsætninger

Antallet af registrerede enheder har ikke nået den øvre grænse.
Der kan registreres op til 10 enheder i denne app. Hvis der er registreret 10 enheder i alt, skal der søges efter enheder efter sletning af registrerede enheder.
Mobil enheden og den enhed, du bruger, understøtter Wi-Fi Direct.
Wi-Fi Direct aktiveres og startes i indstillingerne i den enhed, du bruger.
Positionsoplysninger er aktiveret i [App Settings] (Indstillinger for app) > [Use Wi-Fi Direct Printer] (Wi-Fi Direct-printer).

Procedurer

Start af Wi-Fi Direct med mobil enhed

1.Åbn skærmen Wi-Fi Direct fra skærmen med Wi-Fi-indstillinger i mobil enhedens operativsystem, og vælg en enhed, du vil bruge, blandt de registrerede Wi-Fi Direct-enheder.

Give mulighed for en forbindelse med en enheden

1.Når en enhed modtager en forbindelsesanmodning fra en mobil enhed, vises der en meddelelse om dette på skærmen på enheden. I dette tilfælde skal du betjene enheden for at give mulighed for forbindelsen.

Registrering af enheden

1.Tryk på [] i øverste højre hjørne af startskærmen Canon PRINT Business.
Skærmen [Select Printer] (Vælg printer) vises.
2.Tryk på [Auto Search (Wi-Fi)] (Automatisk søgning (Wi-Fi)).
Fundne enheder vises.
3.Vælg enheden.
4.Bekræft enhedsoplysningerne i den viste dialogboks → tryk på [Add] (Tilføj).

Resultat

Enheden er registreret på skærmlisten [Select Printer] (Vælg printer).
BEMÆRK
Du kan også registrere en enhed fra printningsskærmen [Preview] (Eksempel). Tryk på [Printer] på skærmen [Preview] (Eksempel) for at vise skærmen [Select Printer] (Vælg printer).

Relaterede emner