Enheden registreres ikke

Når du registrerer enheder med skærmen [Select Printer] (Vælg printer) > [Auto Search (Wi-Fi)] (Automatisk søgning (Wi-Fi))/[Nearby Printers] (Printere i nærheden), bliver de registrerede enheder vist, efterhånden som de findes. Enhedssøgningen tager normalt ca. 10 sekunder.
Hvis du indtaster IP-adressen på en ugyldig DNS-server i Wi-Fi-indstillingerne på den mobile enhed, sker der en timeout under processen for indhentning af værtsnavnet, og enhedssøgningen kan derfor tage tid.
Hvis en enhed ikke er registreret, efter søgningen er færdig, kan det registreres, hvis du udfører søgningen igen. Hvis destinationsenheden stadig ikke er registreret, efter du har søgt efter igen, skal du kontrollere følgende:
BEMÆRK
Hvis enheden ikke er registreret, selv efter du har bekræftet følgende, skal du genstarte den mobile enhed. Enheden kan være registreret.
Hvis enheden stadig ikke er fundet, skal du spørge din netværksadministrator til råds vedrørende netværksmiljøet.
Understøttede enheder
Understøtter den enhed, du bruger, Canon PRINT Business?
Tjek listen over understøttede enheder på Canon PRINT Business-supportsiden.
Netværksmiljø (hvis enhedens navn bestemmes af en DNS-server)
Er enhedens IP-adresse registreret korrekt i DNS-serverens navneopløsningstabel (normal/omvendt opløsning)?
Selv hvis du ændrer indholdet i navneopløsningstabellen, kan det tage lidt tid, før ændringen afspejles på den mobile enhed. Hvis det sker, skal du genstarte enheden eller afbryde og derefter genoprette forbindelsen til Wi-Fi-netværket.
Søgemetode
Kan du registrere enheden fra [Select Printer] (Vælg printer) > [Manual Search (Wi-Fi)] (Manuel søgning (Wi-Fi))?
Enheden bliver muligvis ikke registreret af [Select Printer] (Vælg printer) > [Auto Search (Wi-Fi)] (Automatisk søgning (Wi-Fi)), afhængigt af det netværksmiljø, som den mobile enhed er tilsluttet. Hvis dette sker, er du nødt til at udføre en manuel søgning.
Kan du finde enheden, når der søges efter enheder manuelt ved at indtaste FQDN (format, der inkluderer værtsnavn, underdomænenavn og domænenavn)?
<FQDN Eksempel på indtastning>
Hvis værtsnavnet er "device01", underdomænenavnet er "aaa", og domænenavnet er "bbb.com":
device01.aaa.bbb.com
Netværksindstillinger på den mobile enhed
Er Wi-Fi aktiveret på din mobile enhed?
Er en HTTP-proxy konfigureret på din mobile enhed?
Hvis du anvender en HTTP-proxy, skal du indstille proxyen i [App Settings] (Indstillinger for app) > [Proxy Settings] (Proxy-indstillinger) i denne app.
Hvis du ikke bruger en HTTP-proxy, skal du ændre Wi-Fi-indstillingerne på den mobile enhed til indstillinger, der ikke bruger en proxy, eller angive en IP-adresse eller et DNS-navn (FQDN) for enheden som en vært, der ikke bruger en proxy. Kontakt din netværksadministrator for at få flere oplysninger.
Er Bluetooth aktiveret?
Hvis du bruger Bluetooth til at søge efter enheder, skal du aktivere Bluetooth på den mobile enhed.
Du skal også være opmærksom på følgende.
Holder du enheden vandret?
Er Bluetooth-sensoren ikke skjult?*
* Placeringen af Bluetooth-sensoren varierer fra enhed til enhed. Du bør kunne oprette forbindelse, hvis du ændrer den måde du holder enheden på.
BEMÆRK
Hvis du ikke kan oprette forbindelse via Bluetooth, når ovenstående problemer ikke findes, kan du muligvis oprette forbindelse ved at tilslutte fra forsiden af enheden.
Hvis du har udført [Initialize All Data/Settings] (Initialisér alle data/indstillinger) i [Management Settings] (Administrationsindstillinger) > [Data Management] (Dataadministration) på enheden, skal du slette enheden, der er initialiseret fra listen over enheder tilsluttet via Bluetooth, i indstillingerne på den mobile enhed og registrere (parre) enheden igen i denne app.
Netværksindstillinger for denne app
Matcher SNMP-communitynavnet, der er indstillet i [App Settings] (Indstillinger for app) > [SNMP Community Name] (SNMP-gruppenavn), indstillingen på enheden?
Netværksindstillinger på enheden
Er SNMPv1-indstillingen angivet til [On] (Til)?
Er gateway-adressen indstillet korrekt?
Er subnetmasken indstillet korrekt?