Kan ikke scanne

Hvis du ikke kan scanne, skal du kontrollere følgende.
Er filnavnet på enheden enkeltbyte bogstaver/tal?
Hvis du scanner fra en imageRUNNER ADVANCE ved hjælp af funktionen [Scan and Send] (Scan og send) og angiver et filnavn på enheden, der inkluderer diakritiske markeringer eller visse symboler, som f.eks. tegn med dobbelt byte, umlauts og/eller accenter eller visse symboler, kan dataene ikke modtages korrekt i denne app, og der vises en fejlmeddelelse om transmissionsfejl på enheden.
Når du angiver et filnavn på enheden, skal du angive et filnavn ved hjælp af alfanumeriske tegn med enkelt byte eller symboler med enkelt byte (ASCII-tegn).
Er netværksindstillinger på enheden korrekte?
Hvis du indstiller [On] (Til) for [Preferences] (Indstillinger) > [Network] (Netværk) > [TCP/IP Settings] (TCP/IP-indstillinger) > [Proxy Settings] (Proxy-indstillinger) på imageRUNNER ADVANCE-enheden, fungerer scanning muligvis ikke korrekt. I dette tilfælde skal du indstille [Off] (Fra) for den og scanne igen.