Suojatun tulostuksen käyttäminen

Voit liittää tulostustietoihin PIN-koodin ja tallentaa sen laitteeseen. Toiminto on hyödyllinen luottamuksellisia asiakirjoja tulostettaessa.
HUOMAUTUS
Kun  (Asetukset/Rekisteröinti) > [Function Settings] (Toimintojen asetukset) > [Print] (Tulostus) > [PIN Settings for Secure Print Jobs] (PIN-asetukset suojatuille tulostustöille) > [Require PIN for Job Deletion] (Työn poisto edellyttää PIN-koodia) on määritetty asetukseksi [On] (Käytössä) imageRUNNER ADVANCE -sarjan laitteelle, suojattuja tulostustöitä, joille on asetettu PIN-koodi, ei voi poistaa laitteesta.

Vaatimukset

Käyttämäsi laite tukee suojattua tulostusta.

Toimenpiteet

Tulostettavan tiedoston valitseminen

1.Avaa tulostettava tiedosto asiakirjan esikatselunäyttöön.
2.Napauta [].
[Preview] (Esikatselu) -näyttö tulee näkyviin.

Valitun tiedoston tulostus

1.Napauta [Printer] (Tulostin) ja valitse tulostamiseen käytettävä laite.
2.Napauta tulostusasetuksia → napauta [Output Method] (Tulostustapa).
3.Valitse [Output Method] (Tulostustapa) -näytössä [Secure Print] (Suojattu tulostus) → napauta tietokuvaketta.
4.Määritä suojattu tulostus [Secure Print] (Suojattu tulostus) -näytössä.
[PIN] (PIN-koodi):
Kirjoita salasana, jota käytetään laitteesta tulostettaessa.
[Confirm User Information When Performing Secure Print] (Vahvista käyttäjätiedot suojattua tulostusta käytettäessä):
Kun asetus on käytössä, sovelluksessa näytetään asiakirjan nimen, käyttäjänimen ja salasanan vahvistuksen/määrityksen valintaikkuna suojatun tulostuksen yhteydessä.
5.Palaa [Output Method] (Tulostustapa) > [Print Settings] (Tulostusasetukset) > [Preview] (Esikatselu) -näyttöön.
6.Napauta [Preview] (Esikatselu)-näytössä [Secure Print] (Suojattu tulostus).
7.Valitse asiakirjan nimi ja anna salasana laitteen ohjauspaneelissa.
HUOMAUTUS
Lisätietoja laitteeseen tallennetun tiedoston tulostamisesta on laitteen mukana toimitetuissa käyttöoppaissa.

Tulos

Valitut tiedot tulostetaan.

Katso myös aiheet