Tulostuksen käyttäjähallinnan käyttäminen

Voit hallita tulostusta osastotunnusten hallintatoiminnolla tai käyttäjätodennustoiminnolla.

Vaatimukset

Käyttämäsi laite tukee osastotunnusten hallintatoimintoa / käyttäjätodennustoimintoa.
Osastotunnusten hallintatoiminto / käyttäjätodennustoiminto on otettu käyttöön laitteessa.
HUOMAUTUS
Tarkat ohjeet saat laitteen mukana toimitetuista oppaista.
Käyttäjätodennustoiminto käyttää laitteeseen tallennettuja paikallisia käyttäjätietoja.

Toimenpiteet

Tulostettavan tiedoston valitseminen

1.Avaa tulostettava tiedosto asiakirjan esikatselunäyttöön.
2.Napauta [].
[Preview] (Esikatselu) -näyttö tulee näkyviin.

Valitun tiedoston tulostus

1.Napauta [Printer] (Tulostin) ja valitse tulostamiseen käytettävä laite.
2.Napauta tulostusasetuksia → napauta [Authentication Mode] (Varmennustila).
3.Napauta [Dept. ID Mgt.] (Osastotunnusten hallinta) / [User Authentication] (Käyttäjän tunnistus) -tietokuvaketta.
4.Määritä käyttäjähallinnan asetukset.
[Dept. ID Mgt.] (Osastotunnusten hallinta)
[Department ID] (Osastotunnus) / [PIN] (PIN-koodi):
Anna laitteessa asetettu arvo.
[User Authentication] (Käyttäjän tunnistus)
[User Name] (Käyttäjänimi) / [Password] (Salasana):
Anna laitteessa asetettu arvo.
[Confirm Department ID/PIN When Printing] (Vahvista osastotunnus/PIN-koodi tulostuksen yhteydessä):
Kun asetus on käytössä, sovelluksessa näytetään todennustietojen vahvistuksen/määrityksen valintaikkuna tulostuksen yhteydessä.
5.Palaa [Print Settings] (Tulostusasetukset) -näyttöön > [Preview] (Esikatselu) -näyttöön.
6.Napauta [Preview] (Esikatselu)-näytössä [Print] (Tulostus).

Tulos

Valittujen tietojen tulostusta hallitaan määrittämälläsi menetelmällä.

Katso myös aiheet