Pořizování snímků pomocí fotoaparátu

Pomocí fotoaparátu můžete pořídit snímky a poté je importovat do aplikace ve formátu PDF. Před převodem do formátu PDF můžete obraz ořezat a upravit jeho zkreslení.

Postupy

1.Na domovské obrazovce Canon PRINT Business klepněte na položku [Capture] (Pořídit snímek).
Když se zobrazí dialogové okno pro výběr aplikace
Vyberte aplikaci fotoaparátu, kterou chcete použít.
2.Vyfotografujte dokument, který si chcete přečíst.
3.Vyberte požadovanou část snímku na obrazovce [Corr. Distortion (Trapezoid)] (Úprava zkreslení (lichoběžníkové)).
Úprava limitů
[]/[]:
Klepnutím na ikonu [] vyberete celou plochu. Klepnutím na položku [] se plocha nastaví automaticky.
[]/[]:
Přemístěním posuvníků []/[] upravíte plochu ručně.
Nastavení poměru stran
[Auto] (Automaticky)/[A4]/[LTR]:
Provede se korekce vybrané části snímku podle zvoleného poměru stran.
4.Klepněte na ikonu [Next] (Další).
5.Upravte snímek na obrazovce [Image Processing Mode] (Režim pro zpracování obrazu).
[]:
Otočí snímek doleva.
[Paper] (Papír):
Režim vhodný k zachycení papíru předlohy.
[Whiteboard 1] (Tabule 1):
Režim vhodný k zachycení snímků na bílou tabuli. Umožňuje odstranit stíny, nepravidelnosti a odrazy.
[Whiteboard 2 (Thick)] (Tabule 2 (tlustá)):
Režim vhodný k zachycení snímků na bílou tabuli. Umožňuje nejen odstranit stíny, nepravidelnosti a odrazy, ale také opravit rozmazaná písmena na čáry.
[Off] (Vyp):
Oprava se neprovede.
6.Klepněte na ikonu [Store] (Úložiště).
Vyberte úroveň komprese.
Zobrazí se náhled uloženého souboru PDF.
POZNÁMKA
V případě možnosti [Whiteboard 1] (Tabule 1) se mohou porušit rozmazaná písmena a čáry.
[Whiteboard 2 (Thick)] (Tabule 2 (tlustá)) neumožňuje opravit všechna rozmazaná písmena a čáry.

Související témata