Registrace zařízení (registrace pomocí kódu QR)

Můžete zaregistrovat zařízení, která budou používána pro skenování, tisk atd. Zde je vysvětlena metoda registrace zařízení naskenováním kódu QR zobrazeného na zařízení pomocí koncového mobilního zařízení.

Nezbytné předpoklady

Počet zaregistrovaných zařízení nedosáhl horního limitu.
V této aplikaci můžete registrovat až 10 zařízení. Pokud jste zaregistrovali 10 zařízení, můžete nové zařízení zaregistrovat až po odstranění nějakého stávajícího.
Používané zařízení podporuje funkci zobrazení kódu QR.
Ke koncovému mobilnímu zařízení je připojen zadní fotoaparát.

Při propojení se zařízením pomocí přímého připojení

Na zařízení se otevře obrazovka [Direct Connection] (Přímé připojení).

Postupy

Zobrazení kódu QR na zařízení

1.Zobrazte kód QR z položky [Mobile Portal] (Mobilní portál).

Skenování kódu QR koncovým mobilním zařízením

1.Klepněte na ikonu [] v levém horním rohu domovské obrazovky aplikace Canon PRINT Business.
Zobrazí se obrazovka [Select Printer] (Vybrat tiskárnu).
2.Klepněte na ikonu [QR Code] (Kód QR).
Když se zobrazí obrazovka [Usage] (Využití)
Zkontrolujte obsah a klepněte na položku [Continue] (Pokračovat).
3.Umístěte kód QR mezi hranice zobrazené na obrazovce fotoaparátu.
Když je kód QR umístěn uvnitř hranic rámečku, aplikace jej automaticky naskenuje.
Pokud se zobrazí obrazovka nastavení pro síť Wi-Fi, nakonfigurujte nastavení v souladu s pokyny na obrazovce.

Výsledek

Zařízení se zaregistruje do seznamu na obrazovce [Select Printer] (Vybrat tiskárnu).
POZNÁMKA
Zařízení můžete také zaregistrovat na obrazovce [Preview] (Náhled). Klepnutím na možnost [Printer] (Tiskárna) na obrazovce [Preview] (Náhled) zobrazíte obrazovku [Select Printer] (Vybrat tiskárnu).

Související témata