Az alkalmazás használata a faxok eszközről történő elküldéséhez

Ezzel az alkalmazással faxokat küldhet egy eszközről, és módosíthatja a faxbeállításokat.
A faxküldésre szolgáló gomb alapértelmezés szerint az alapértelmezett beállításokkal van bejegyezve, de egyéni beállításokat is megadhat.
A gyakran használt beállítások és célpontok gombokba történő regisztrálásával a regisztrált műveleteket egyszerűen, egy gomb megérintésével hajthatja végre.

Előfeltételek

A használandó eszköz lehetővé teszi a munkák mobil végpontokról történő elvégzését
Kövesse az alábbi folyamatot, hogy bekapcsolhassa a beállítást az eszköz kezelőpaneléről.
Jelenítse meg a [Management Settings] (Rendszerkezelés beállításai) > [License/Other] (Licenc/egyéb) pontot a (Settings/Registration) menüből → állítsa a [Allow Jobs to Be Performed from Mobile Device] (Munkák elvégzésének engedélyezése mobil eszközről) beállítást [On] (Be) értékre.
A [Log in as Guest user] (Bejelentkezés Vendég felhasználóként) beállítás le van tiltva itt: [App Settings] (Alkalmazásbeállítások) > [User Information] (Felhasználói adatok)
MEGJEGYZÉS
Ha a felhasználó hitelesítési eszköze aktiválva van, és a [Display When Function Is Selected] (Megjelenítés a funkció kiválasztásakor) be van állítva a [Login Screen Display Settings] (Bejelentkezési képernyő megjelenítési beállításai) pontnál, akkor jelenítse meg a következő képernyőket, mielőtt végrehajtaná a műveletet.
Main Menu/Home
Mobile Portal
Ha a szoftveres billentyűzet megjelenik a billentyűzet hitelesítési képernyőjén, zárja be a szoftveres billentyűzetet, mielőtt végrehajtaná a műveletet.

Eljárások

1.Érintse meg a [] elemet a Canon PRINT Business kezdőképernyőjének bal felső sarkában.
Megjelenik a [Select Printer] (Nyomtató kiválasztása) képernyő.
2.Válassza ki a használatban lévő eszközt.
3.Érintse meg az [Other Functions] (Egyéb funkciók) elemet a Canon PRINT Business kezdőképernyőjén.
4.Érintse meg a következőt: [Fax].
Faxküldéskor az alapértelmezett beállításokkal
5.Érintse meg a [Fax] képernyőn a [Fax] gombot.
6.Adja meg a rendeltetési címet.
A [+] gombra koppintva megnyithatja a mobil végpont címjegyzékét, és megadhat egy célhelyet.
Az alapértelmezett faxbeállítások meg vannak adva, de a beállítások megváltoztatásához megérinthet egy beállítást.
7.Helyezze az eredetiket az eszközre, és koppintson a [Start] elemre.
A munka törlődhet, ha [Start] gomb megnyomása után helyezi be az eredeti példányokat.
8.Erősítse meg a célhelyet a megjelenő képernyőn, majd koppintson az [OK] gombra.
Ha az [Enter PIN Code] (PIN kód megadása) képernyő jelenik meg, adja meg a négy számjegyű PIN-kódot, amelyik megjelenik az eszköz képernyőjén.
MEGJEGYZÉS
Engedélyezheti az [App Settings] (Alkalmazásbeállítások) > [Confirm Entered Fax Number] (Beírt faxszám megerősítése) beállítást, ha mezőt szeretne megjeleníteni a beírt faxszám megerősítéséhez, amikor manuálisan megad egy célhelyet.
A használt címjegyzék-alkalmazástól függően előfordulhat, hogy az alkalmazás nem tud böngészni a célhelyek között. Ebben az esetben használjon másik címjegyzék-alkalmazást.
Új gomb bejegyzésekor
5.Érintse meg a [Fax] képernyőn a [Add Button] (Hozzáadás gomb) gombot.
6.Adja meg a beállításokat a gomb, a célhelyhez tartozó faxszám és a gombnév bejegyzéséhez, és koppintson a [Store] (Tárolás) lehetőségre.

Eredmény

A faxot elküldi a rendszer a megadott célhelyre.
Új gomb bejegyzése esetén a gomb a [Fax] képernyőre kerül.
MEGJEGYZÉS
Ha módosítani szeretné egy bejegyzett gomb beállításait, koppintson a [] ikonra a gombtól jobbra.
Ha át szeretne helyezni vagy törölni szeretne egy gombot, koppintson a Edit ikonra a képernyő tetején.
Ha a „The job has been canceled because the printer was being used, or a timeout occurred.” üzenet jelenik meg, jelentkezzen be az eszközön a művelet végrehajtása előtt, hogy módosítsa az eszköz vizuális megjelenítési beállításait.
Ha a „Could not perform the job because the job settings on the printer are incorrect, or another operation was being processed.” üzenet jelenik meg, ellenőrizze az eszköz [Fax] beállításait, és módosítson minden olyan beállítást, amely ütközik az alkalmazásban megadott beállításokkal.

Kapcsolódó témák