Olyan célcím beállítása, amelyik használható a [Scan and Send] (Beolvasás és küldés) / [Scan] (Beolvasás) funkcióval az eszközhöz

Elküldhet egy olyan célcímet a készülékre, amelyik a mobil végpont Címjegyzékében található. A cél elküldött címe megadható célhelyként olyankor, amikor a [Scan and Send] (Beolvasás és küldés) / [Scan] (Beolvasás) funkciót használják a készüléken. Az alkalmazásban megadhat egy tárgyat, szöveget és fájlnevet is, és elküldheti az eszközre. Amikor kiválasztja, hogy melyik eszközre kívánja küldeni, használhatja az NFC-t, a Bluetooth-t vagy egy QR-kódot.

Előfeltételek

Be van állítva az [App Settings] (Alkalmazásbeállítások) > [User Information] (Felhasználói adatok). (Ha a felhasználói hitelesítési funkció be van állítva az eszköznél)

Eljárások

Adja meg a címzettet a mobil végponttal

1.A kezdőképernyőn érintse meg a [Other Functions] (Egyéb funkciók) > [Provide Address] (Cím megadása) elemet.
2.Adja meg a címzett/CC/tárgy/fájlnév/szöveg elemeket.

Válasszon ki egy eszközt, és küldje el a címzett címét

Amikor NFC-érintéssel választja ki az eszközt
Teendők az eszközön
3.Nyomja meg a [Scan and Send] (Beolvasás és küldés) vagy a [Scan] (Beolvasás) > [E-mail] gombot a kezelőpanelen.
Teendők a mobil végponton
4.Megjelenített [Provide Address] (Cím megadása) képernyő mellett érintse a mobil végpontot az eszköz NFC-jeléhez.
A rendszer a megérintett eszközre küldi a célcímet.
Amikor Bluetooth használatával választja ki az eszközt
Teendők a mobil végponton
3.Érintse meg a [Next] (Következő) elemet a [Provide Address] (Cím megadása) képernyőn.
4.Válassza ki a használni kívánt eszközt a [Nearby Printers] (Közeli nyomtatók) képernyőn. Csak a közvetlen kapcsolatot támogató eszközök választhatók ki.
A rendszer a kiválasztott eszközre küldi a célcímet.
Ha a készülék nem található
Közelítsen meg egy helyet, ahol az eszköz látható, és érintse meg a [Search] (Keresés) lehetőséget. A becsült távolság, amelyen belül az eszközt a Bluetooth Bluetooth észleli, 2 m.
Ha megjelenik a [Usage] (Használat) képernyő
A képernyő alapján adja meg a PIN-kódot, és regisztrálja (párosítsa) az eszközt a mobil végponttal Bluetooth-on keresztül csatlakozó eszközként.
Ha megjelenik a [Adjust Sensitivity] (Érzékenység beállítása)/[Adjust Sensitivity for Login] (Érzékenység beállítása a bejelentkezéshez) képernyő
A használt mobil végpont esetében be kell állítani a Bluetooth érzékenységét. Állítsa be az érzékenységet a képernyőn megjelenő utasítások alapján.
Amikor QR-kóddal választja ki az eszközt
Teendők az eszközön
3.QR-kód megjelenítése a készülék [Mobile Portal] (Mobil portál)-ján.
Teendők a mobil végponton
4.Érintse meg a [Next] (Következő) elemet a [Provide Address] (Cím megadása) képernyőn.
5.Igazítsa az eszköz vezérlőpultja által megjelenített QR-kódot a megjelenő kameraképernyő keretén belülre.
Amikor a QR-kód a szegélyeken belülre kerül, az alkalmazás automatikusan beolvassa a QR-kódot.
A rendszer elküldi a címzett címét a QR-kóddal kiválasztott eszközre.
MEGJEGYZÉS
Ha engedélyezi a [Provide Address to Selected Printer] (Cím megadása a kiválasztott nyomtatónak) beállítást az [App Settings] (Alkalmazásbeállítások) > [Provide Address] (Cím megadása) menüpontban, akkor elküldhet egy címzettet az alkalmazás kezdőképernyőjén megjelenített eszköznek. Ebben az esetben nem kell kiválasztania az eszközt, miután megadta az egyes elemeket a [Provide Address] (Cím megadása) képernyőn.
A használt címjegyzék alkalmazástól függően előfordulhat, hogy az alkalmazás nem tud böngészni a címek között. Ha ez történik, használjon másik címjegyzék alkalmazást.
Ha a rendszer a jelszó megadására kéri, adja meg a [Remote UI Access PIN] (Kezelőfelület távoli elérésének PIN-kódja) lehetőségnél.

Eredmény

Az alkalmazásban megjelenik egy üzenet, amely a célcím küldésének befejezését jelzi.
Ellenőrizze, hogy az elküldött célcím van beállítva címzettként az eszköz vezérlőpultján, és folytassa a [Scan and Send] (Beolvasás és küldés) / [Scan] (Beolvasás) funkció használatát.

Kapcsolódó témák