Az eszköz regisztrálása (Keresés Bluetooth használatával)

Megkeresheti a beolvasáshoz, nyomtatáshoz stb. használni kívánt eszközöket. Az alábbi rész a közeli eszközök Bluetooth használatával történő keresését és regisztrálását mutatja be.

Előfeltételek

A regisztrált eszközök száma nem érte el a felső korlátot.
Ebben az alkalmazásban legfeljebb 10 eszköz lehet regisztrálva. Ha összesen 10 eszköz van regisztrálva, a regisztrált eszközök törlését követően keressen eszközöket.
Bluetooth-kompatibilis beállítás van telepítve a használni kívánt eszközön.
A Bluetooth engedélyezve van a használt eszköz beállításaiban.
A Bluetooth engedélyezve van a mobil végpont beállításaiban.
Be van állítva az [App Settings] (Alkalmazásbeállítások) > [User Information] (Felhasználói adatok).
A [Log in as Guest user] (Bejelentkezés Vendég felhasználóként) lehetőséget azonban deaktiválni kell.
A helyadatok engedélyezve vannak a mobil végpont beállításaiban.

Eljárások

Közeli eszközök keresése Bluetooth használatával

1.Érintse meg a [] elemet a Canon PRINT Business kezdőképernyőjének bal felső sarkában.
Megjelenik a [Select Printer] (Nyomtató kiválasztása) képernyő.
2.Érintse meg a következőt: [Nearby Printers] (Közeli nyomtatók).
Megjelennek a feltérképezett készülékek.
Ha a készülék nem található
Közelítsen meg egy helyet, ahol az eszköz látható, és érintse meg a [Search] (Keresés) lehetőséget. A becsült távolság, amelyen belül az eszközt a Bluetooth Bluetooth észleli, 2 m/80 inches.
3.Válassza ki a készüléket.
4.Erősítse meg a párbeszédpanelen a készülékről megjelenő információt → érintse meg az [Add] (Hozzáadás) elemet.
Ha megjelenik egy Wi-Fi-hálózat beállításainak képernyője, konfigurálja a beállításokat a képernyőn megjelenő utasítások alapján.
Ha megjelenik a [Usage] (Használat) képernyő
A képernyő alapján adja meg a PIN-kódot, és regisztrálja (párosítsa) az eszközt a mobil végponttal Bluetooth-on keresztül csatlakozó eszközként.
Ha megjelenik a [Adjust Sensitivity] (Érzékenység beállítása)/[Adjust Sensitivity for Login] (Érzékenység beállítása a bejelentkezéshez) képernyő
A használt mobil végpont esetében be kell állítani a Bluetooth érzékenységét. Állítsa be az érzékenységet a képernyőn megjelenő utasítások alapján.

Eredmény

A készülék a [Select Printer] (Nyomtató kiválasztása) képernyő listáján található.
MEGJEGYZÉS
Eszközöket a nyomtatás [Preview] (Előnézet) képernyőjén is regisztrálhat. Érintse meg a [Printer] (Nyomtató) lehetőséget a [Preview] (Előnézet) képernyőn a [Select Printer] (Nyomtató kiválasztása) képernyő megjelenítéséhez.

Kapcsolódó témák