Nem lehet beolvasni

Ha nem tud beolvasni, ellenőrizze a következőket.
A fájlnév az eszközön egybájtos betűkre/számokra van beállítva?
Ha imageRUNNER ADVANCE készülékkel végez beolvasást a [Scan and Send] (Beolvasás és küldés) funkció használatával, és olyan fájlnevet állít be a készüléken, amely kétbites karaktereket vagy bizonyos szimbólumokat, például umlautokat és/vagy ékezeteket tartalmaz, akkor az adatok nem fogadhatók megfelelően ebben az alkalmazásban, és egy átviteli hibát jelző hibaüzenet jelenik meg a készüléken.
Amikor megad egy fájlnevet a készüléken, a fájlnév beírásakor egybájtos alfanumerikus karaktereket vagy egybájtos szimbólumokat (ASCII karakterek) használjon.
Helyesek az eszköz hálózati beállításai?
Ha az [On] (Be) értéket állítja be a [Preferences] (Beállítások) > [Network] (Hálózat) > [TCP/IP Settings] (TCP/IP-beállítások) > [Proxy Settings] (Proxybeállítások) pontnál az imageRUNNER ADVANCE készüléken, előfordulhat, hogy a beolvasás nem működik helyesen. Ebben az esetben állítsa [Off] (Ki) értékre, majd végezze el újra a beolvasást.