Rejestracja urządzenia (rejestracja przy użyciu kodu QR)

Użytkownik może rejestrować urządzenia, które będą używane do skanowania, drukowania itd. Tutaj wyjaśniono metodę rejestracji urządzenia poprzez zeskanowanie kodu QR wyświetlanego w urządzeniu z urządzeniem przenośnym.

Wymagania wstępne

Liczba zarejestrowanych urządzeń nie osiągnęła górnego limitu.
W tej aplikacji można zarejestrować maksymalnie 10 urządzeń. Jeżeli zarejestrowano łącznie 10 urządzeń, wyszukaj urządzenia po usunięciu zarejestrowanych urządzeń.
Używane urządzenie obsługuje funkcję wyświetlania kodów QR.
Aparat z tyłu jest podłączony do urządzenia przenośnego.

W przypadku podłączania urządzenia poprzez połączenie bezpośrednie

[Direct Connection] (Połączenie bezpośrednie) jest otwarte na urządzeniu.

Procedury

Wyświetlanie kodu QR w urządzeniu

1.Wyświetl kod QR za pomocą opcji [Mobile Portal] (Portal mobilny).

Skanowanie kodu QR za pomocą urządzenia przenośnego

1.Wybierz opcję [] w lewym górnym rogu ekranu głównego aplikacji Canon PRINT Business.
Zostanie wyświetlony ekran [Select Printer] (Wybierz drukarkę).
2.Wybierz opcję [QR Code] (Kod QR).
Jeśli jest wyświetlany ekran [Usage] (Użycie)
Sprawdź treść i wybierz opcję [Continue] (Kontynuuj).
3.Umieść kod QR w kadrze wyświetlanym na ekranie aparatu.
Po umieszczeniu kodu QR w kadrze aplikacja automatycznie zeskanuje kod QR.
Jeśli wyświetlany jest ekran ustawień sieci Wi-Fi, skonfiguruj ustawienia postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Wynik

Urządzenie zostanie zarejestrowane na liście na ekranie [Select Printer] (Wybierz drukarkę).
UWAGA
Urządzenie można zarejestrować także na ekranie drukowania [Preview] (Podgląd). Wybierz opcję [Printer] (Drukarka) na ekranie [Preview] (Podgląd), aby wyświetlić ekran [Select Printer] (Wybierz drukarkę).

Tematy pokrewne