Pierwsze kroki

Sprawdzanie środowiska połączenia sieciowego.
Urządzenie mobilne musi być podłączone do punktu dostępu bezprzewodowej sieci LAN.
Punkt dostępu i używane urządzenie muszą być podłączone do sieci LAN lub bezprzewodowej sieci LAN.
Sprawdź, czy obsługa łączności Wi-Fi w urządzeniu przenośnym została włączona.
UWAGA
Jeśli korzystasz z usługi, która wymaga połączenia z Internetem, takiej jak „Data Conversion Service” lub pamięć masowa w chmurze, sprawdź, czy sieć Wi-Fi, do której podłączono urządzenie przenośne, jest połączona z Internetem.
Urządzenie może nawiązać połączenie z Internetem za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, takiej jak LTE lub 3G, gdy połączenie z Internetem za pośrednictwem sieci Wi-Fi jest niemożliwe. W takich przypadkach klient musi ponieść koszt połączenia.

Tematy pokrewne