Przechowywanie danych do wydrukowania w skrzynce odbiorczej urządzenia

Dane drukowania można zapisać w skrzynce odbiorczej urządzenia. Można drukować, zmieniać ustawienia i łączyć zapisane dane z poziomu panelu sterowania urządzenia lub Remote UI.

Wymagania wstępne

Używane urządzenie obsługuje funkcję skrzynki.

Procedury

Wybór pliku do zapisania

1.Wyświetl plik, który chcesz wydrukować, na ekranie poglądu dokumentu.
2.Wybierz opcję [].
Zostanie wyświetlony ekran [Preview] (Podgląd).

Zapisywanie wybranego pliku

1.Wybierz opcję [Printer] (Drukarka) i wybierz urządzenie używane do drukowania.
2.Wybierz ustawienia drukowania → dotknij opcję [Output Method] (Metoda druku).
3.Na ekranie [Output Method] (Metoda druku) wybierz opcję [Store] (Zapisz) → dotknij ikonę szczegółów.
4.Zmień wartość w pozycji [Document Name] (Nazwa dokumentu).
5.Wybierz opcję [Mail Box] (Skrzynka pocztowa).
6.Wybierz numer skrzynki odbiorczej jako miejsce docelowe zapisu.
7.Wróć do ekranu [Output Method] (Metoda druku) > [Print Settings] (Ustawienia drukowania) > [Preview] (Podgląd).
8.Na ekranie [Preview] (Podgląd) wybierz opcję [Store] (Zapisz).

Wynik

Wybrane dane zostaną zapisane w urządzeniu.
UWAGA
Informacje dotyczące drukowania pliku w skrzynce odbiorczej znajdują się w instrukcjach obsługi dołączonych do urządzenia.

Tematy pokrewne