Skanowanie (w przypadku używania funkcji [Scan and Send] (Skanuj i wyślij) na urządzeniu z serii imageRUNNER ADVANCE)

Funkcja [Scan and Send] (Skanuj i wyślij) na urządzeniu wielofunkcyjnym umożliwia odbieranie zeskanowanych danych za pomocą urządzenia przenośnego.

Procedury

Sprawdzanie nazwy hosta urządzenia przenośnego

1.Wybierz opcję [] w lewym górnym rogu ekranu głównego aplikacji Canon PRINT Business i zarejestruj/wybierz urządzenie, którego chcesz używać.
2.Na ekranie głównym aplikacji Canon PRINT Business wybierz opcję [Scan] (Skanuj).
3.Na ekranie skanowania wybierz opcję [Host Name] (Nazwa hosta).

Skanowanie oryginału w urządzeniu

1.Umieść oryginał na płycie szklanej lub w podajniku.
2.Naciśnij [Scan and Send] (Skanuj i wyślij) → [New Destination] (Nowy odbiorca).
3.Naciśnij [File] (Plik).
4.Na ekranie [File] (Plik) ustaw miejsce docelowe.
[Protocol] (Protokół):
Wybierz opcję [WebDAV].
[Host Name] (Nazwa hosta):
Wprowadź nazwę hosta wyświetloną na ekranie [Scan] (Skanuj) aplikacji Canon PRINT Business.
5.Naciśnij [OK].
6.Zmień ustawienia skanowania.
7.Naciśnij [] (Start).

Wynik

Zeskanowane dane zostaną zapisane, a w aplikacji Canon PRINT Business zostanie wyświetlone okno dialogowe z informacją o zakończeniu odbioru danych.
Dotknięcie przycisku [OK] powoduje wyświetlenie ekranu podglądu dokumentu.

JPEG/PDF

Na ekranie podglądu dokumentu jest wyświetlany podgląd.

TIFF/OOXML/XPS

Aplikację, która wyświetli podgląd, można wybrać po dotknięciu ikony pliku.
UWAGA
Aby wyświetlić podgląd pliku formatu TIFF/OOXML/XPS, w urządzeniu mobilnym musi być zainstalowana odpowiednia aplikacja.
Jeśli jako format pliku podczas skanowania zostanie wybrana opcja [OOXML], otwarcie zeskanowanych danych za pomocą innych aplikacji może nie być możliwe. Jeśli do tego dojdzie, należy wykonać skanowanie ponownie w innym formacie plików.

Tematy pokrewne