Wyświetlanie ekranu podglądu dokumentu

Na ekranie podglądu dokumentu można sprawdzać podgląd danych, wysyłać je pocztą e-mail i drukować.
[]
[Open in Adobe Acrobat] (Otwórz w programie Adobe Acrobat)
Jeśli w używanym urządzeniu przenośnym jest zainstalowany program Adobe Acrobat, wyświetl podgląd danych PDF w programie Adobe Acrobat.
[Open in] (Otwórz w)
Otwarcie podglądanych danych w innej aplikacji zainstalowanej w urządzeniu przenośnym.
[]
Wysłanie podglądanych danych pocztą e-mail.
Dotknięcie [] i wybranie programu pocztowego spowoduje załączenie pliku danych do nowej wiadomości e-mail.
[]
Drukowanie podglądanych danych. Wybranie opcji [] powoduje wyświetlenie ekranu [Preview] (Podgląd) funkcji drukowania.