Začíname

Skontrolujte prostredie sieťového pripojenia.
Mobilné zariadenie so systémom Android musí byť pripojené k prístupovému bodu bezdrôtovej siete LAN.
Prístupový bod a zariadenie, ktoré používate, musia byť pripojené k sieti LAN alebo bezdrôtovej sieti LAN.
Overte, či sú povolené nastavenia Wi-Fi v mobilnom zariadení.
POZNÁMKA
Ak používate službu, ktorá si vyžaduje internetové pripojenie, napríklad službu konverzie údajov Data Conversion Service alebo cloudové úložisko, skontrolujte, či je sieť Wi-Fi, ku ktorej je pripojené mobilné zariadenie, pripojená k internetu.
Môže sa pripojiť na internet cez mobilnú sieť typu LTE alebo 3G v prostrediach, kde sa nemôžete pripojiť na internet cez sieť Wi-Fi. V takýchto prípadoch budú používateľovi naúčtované poplatky.

Súvisiace témy