Čo je služba Data Conversion Service?

Služba Data Conversion Service je bezplatná služba určená na použitie pri prehliadaní a tlači určitých súborov.
Ak chcete tlačiť súbory programov balíka Microsoft Office, musíte používať službu Data Conversion Service.
Pri použití služby Data Conversion Service sa pripojíte k serveru na internete, na ktorom sa údaje konvertujú. V závislosti od obsahu údajov, ktoré sa majú vytlačiť, a komunikačného prostredia, ktoré používate, odovzdávanie a preberanie údajov môže v oboch prípadoch trvať niekoľko minúť.
Kontrola informácií o údržbe
Služba Data Conversion Service vykonáva vykresľovanie prostredníctvom komunikácie so serverom cez internet. Táto služba je niekedy dočasne nedostupná kvôli údržbe.
Ak chcete skontrolovať informácie o údržbe, ťuknite na položku [] > [Information] (Informácie) > [About] (Informácie o) > [Maintenance Information] (Informácie o údržbe) v pravom hornom rohu domovskej obrazovky aplikácie Canon PRINT Business.
POZNÁMKA
Pri prvom použití služby Data Conversion Service sa zobrazí obrazovka Terms of Use. Prečítajte si obsah. Ak súhlasíte, ťuknite na položku [Agree] (Súhlasím). Dokument Terms of Use môžete overiť ťuknutím na položku [] > [Information] (Informácie) > [About] (Informácie o) > [Terms of Use] (Podmienky používania) na domovskej obrazovke aplikácie Canon PRINT Business.

Súvisiace témy