Kas ir pakalpojums Data Conversion Service?

Data Conversion Service ir bezmaksas pakalpojums, ko lieto noteiktu failu priekšskatīšanai un drukāšanai.
Drukājot Microsoft Office failus, ir jāizmanto pakalpojums Data Conversion Service.
Izmantojot pakalpojumu Data Conversion Service, tiek izveidots savienojums ar interneta serveri, kas konvertē datus. Atkarībā no drukājamo datu satura un lietotās komunikācijas vides gan datu augšupielāde, gan to lejupielāde var aizņemt vairākas minūtes.
Uzturēšanas informācijas pārbaude
Pakalpojums Data Conversion Service veic atveidošanas procesu, internetā komunicējot ar serveri. Dažkārt uzturēšanas darbu dēļ šis pakalpojums uz laiku nav pieejams.
Lai skatītu uzturēšanas informāciju, pieskarieties elementam [] > [Information] (Informācija) > [About] (Par) > [Maintenance Information] (Apkopes informācija) lietojumprogrammas Canon PRINT Business galvenā ekrāna augšējā labajā stūrī.
PIEZĪME
Pirmo reizi izmantojot pakalpojumu Data Conversion Service, tiek atvērta sadaļa Terms of Use. Izlasiet saturu. Ja piekrītat, pieskarieties opcijai [Agree] (Piekrist). Lai verificētu sadaļu Terms of Use, pieskarieties elementam [] > [Information] (Informācija) > [About] (Par) > [Terms of Use] (Lietošanas noteikumi) lietojumprogrammas Canon PRINT Business galvenajā ekrānā.

Saistītās tēmas