Droša drukāšana

Datu drukāšanai var pievienot PIN kodu, ko var saglabāt ierīcē. Šī funkcija ir noderīga, ja vēlas drukāt konfidenciālu dokumentu.

Priekšnoteikumi

Izmantotā ierīce atbalsta drošo drukāšanu.

Procedūras

Drukājamā faila izvēle

1. Drukājamo failu atveriet dokumenta priekšskatījuma ekrānā.
2. Pieskarieties opcijai [].
Tiek parādīts ekrāns [Preview] (Priekšskatījums).

Izvēlētā faila drukāšana

1. Pieskarieties opcijai [Printer] (Printeris) un atlasiet drukāšanai izmantojamo ierīci.
2. Pieskarieties drukāšanas iestatījumiem → pieskarieties opcijai [Output Method] (Izvades metode).
3. Ekrānā [Output Method] (Izvades metode) atlasiet opciju [Secure Print] (Drošā druka) → pieskarieties informācijas ikonai.
4. Iestatiet drošu drukāšanu ekrānā [Secure Print] (Drošā druka).
[PIN]:
Drukājot no šīs ierīces, ievadiet nepieciešamo paroli.
[Confirm User Information When Performing Secure Print] (Apstiprināt lietotāja informāciju, izpildot drošu drukāšanu):
Kad funkcija aktivizēta un tiek izpildīta droša drukāšana, lietojumprogrammā tiek parādīts dokumenta nosaukuma, lietotāja vārda un paroles apstiprinājuma/iestatīšanas dialoglodziņš.
5. Atgriezieties ekrānā [Output Method] (Izvades metode) > [Print Settings] (Drukas iestatījumi) > [Preview] (Priekšskatījums).
6. Ekrānā [Preview] (Priekšskatījums) pieskarieties opcijai [Secure Print] (Drošā druka).
7. Ierīces vadības panelī atlasiet dokumenta nosaukumu un ievadiet paroli.
PIEZĪME
Informāciju par ierīcē saglabāta faila drukāšanu skatiet ierīcei pievienotajās rokasgrāmatās.

Rezultāts

Izvēlētie dati tiek drukāti.

Saistītās tēmas