Drukājamo datu saglabāšana ierīces iesūtnē

Drukājamos datus var saglabāt ierīces iesūtnē. No ierīces vadības paneļa vai interfeisa Remote UI var drukāt, mainīt iestatījumus un apvienot saglabātos datus.

Priekšnoteikumi

Izmantotā ierīce atbalsta pastkastītes funkciju.

Procedūras

Saglabājamā faila izvēle

1. Drukājamo failu atveriet dokumenta priekšskatījuma ekrānā.
2. Pieskarieties opcijai [].
Tiek parādīts ekrāns [Preview] (Priekšskatījums).

Izvēlētā faila saglabāšana

1. Pieskarieties opcijai [Printer] (Printeris) un atlasiet drukāšanai izmantojamo ierīci.
2. Pieskarieties drukāšanas iestatījumiem → pieskarieties opcijai [Output Method] (Izvades metode).
3. Ekrānā [Output Method] (Izvades metode) atlasiet opciju [Store] (Saglabāt) → pieskarieties informācijas ikonai.
4. Mainiet informāciju laukā [Document Name] (Dokumenta nosaukums).
5. Pieskarieties opcijai [Mail Box] (Pastkastīte).
6. Atlasiet iesūtnes numuru kā saglabāšanas galamērķi.
7. Atgriezieties ekrānā [Output Method] (Izvades metode) > [Print Settings] (Drukas iestatījumi) > [Preview] (Priekšskatījums).
8. Ekrānā [Preview] (Priekšskatījums) pieskarieties opcijai [Store] (Saglabāt).

Rezultāts

Izvēlētie dati ir saglabāti ierīcē.
PIEZĪME
Informāciju par iesūtnes faila drukāšanu skatiet ierīcei pievienotajās rokasgrāmatās.

Saistītās tēmas