Lietotāju pārvaldība drukāšanai

Varat pārvaldīt drukāšanu, izmantojot nodaļu ID pārvaldības funkciju vai lietotāju autentifikācijas funkciju.

Priekšnoteikumi

Jūsu lietotā ierīce atbalsta nodaļu ID pārvaldības funkciju/lietotāju autentifikācijas funkciju.
Nodaļu ID pārvaldības/lietotāju autentifikācijas funkcija šajā ierīcē ir aktivizēta.
PIEZĪME
Detalizētu informāciju skatiet ierīcei pievienotajās rokasgrāmatās.
Lietotāju autentifikācija izmanto vietējo lietotāju informāciju, kas ir reģistrēta šajā ierīcē.

Procedūras

Drukājamā faila izvēle

1. Drukājamo failu atveriet dokumenta priekšskatījuma ekrānā.
2. Pieskarieties opcijai [].
Tiek parādīts ekrāns [Preview] (Priekšskatījums).

Izvēlētā faila drukāšana

1. Pieskarieties opcijai [Printer] (Printeris) un atlasiet drukāšanai izmantojamo ierīci.
2. Pieskarieties drukāšanas iestatījumiem → pieskarieties opcijai [Authentication Mode] (Autentifikācijas režīms).
3. Pieskarieties informācijas ikonai ekrānā [Dept. ID Mgt.] (Nodaļu ID pārvaldība)/[User Authentication] (Lietotāja autentificēšana).
4. Konfigurējiet lietotāju pārvaldības iestatījumus.
[Dept. ID Mgt.] (Nodaļu ID pārvaldība)
[Department ID] (Nodaļas ID)/[PIN]:
Ievadiet vērtību, kas iestatīta ierīcē.
[User Authentication] (Lietotāja autentificēšana)
[User Name] (Lietotājvārds)/[Password] (Parole):
Ievadiet vērtību, kas iestatīta ierīcē.
[Confirm Department ID/PIN When Printing] (Apstiprināt nodaļas ID/PIN, kad drukā):
Kad funkcija aktivizēta un notiek drukāšana, lietojumprogrammā tiek parādīts autentifikācijas informācijas un paroles apstiprinājuma/iestatīšanas dialoglodziņš.
5. Atgriezieties ekrānā [Print Settings] (Drukas iestatījumi) > [Preview] (Priekšskatījums).
6. Ekrānā [Preview] (Priekšskatījums) pieskarieties opcijai [Print] (Drukāt).

Rezultāts

Izvēlēto datu drukāšana tiek pārvaldīta ar iestatīto metodi.

Saistītās tēmas