Elementi, ko var iestatīt ar skenēšanas funkciju

Šajā sadaļā ir pieejams to skenēšanas iestatījumu saraksts, ko atbalsta lietojumprogramma Canon PRINT Business.
Ir divi tālāk minētie ierīču sēriju veidi.

imageRUNNER ADVANCE sērijai

Varat konfigurēt skenēšanas iestatījumus un izpildīt skenēšanu no mobilā termināļa, izmantojot savas universālās ierīces funkciju [Scan for Mobile] (Skenēšana mobilajām ierīcēm).
Ja nevarat izmantot funkciju [Scan for Mobile] (Skenēšana mobilajām ierīcēm), konfigurējiet skenēšanas iestatījumus un izpildiet skenēšanu, ierīcē imageRUNNER ADVANCE instalējot bezmaksas lietojumprogrammu Canon Mobile Scanning MEAP Application.
Atbalstītie iestatījumi
Select Color (Atlasīt krāsu)
Auto (Color/Gray), Auto (Color/B&W), Color, Grayscale, Black & White
Resolution (Izšķirtspēja)
150 x 150 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
Original Size/Scan Size (Oriģināla izmērs/Skenēšanas lielums)
Auto, A4, A4R, A3, A5, A5R, B4, B5, B5R, LTR, LTRR, LGL, STMT, STMTR, 11x17
File Format (Faila formāts)
PDF*1, JPEG, TIFF, OOXML (pptx), OOXML (docx), XPS*2
*1 Var iestatīt opcijas Compact (Kompakts), OCR un Encryption (Šifrēšana).
*2 Var iestatīt tikai tad, ja tiek izmantota funkcija [Scan and Send] (Skenēšana un sūtīšana).
2-Sided Original/2-Sided (Divpusējs oriģināls/Divpusējs)
Off, Book Type, Calendar Type
Original Type (Oriģināla veids)
Text, Photo, Text/Photo
Density (Blīvums)
Deviņi līmeņi
PIEZĪME
Pieejamie iestatījumi atšķiras atkarībā no ierīces modeļa.
Ja skenēšanas iestatījumus konfigurējat mobilajā terminālī, opcija [Different Size Originals] (Dažāda formāta oriģināli) netiek atbalstīta.
Ja iestatāt pozīcijas, ko nevar iestatīt vienlaikus, tiek parādīts ziņojums ar prasību mainīt šos iestatījumus. Ja pieskaraties opcijai [OK] (Labi), iestatījumi tiek mainīti.
Iestatiet universālajā ierīcē atbalstītos skenēšanas iestatījumus un failu formātus. Ja iestatāt neatbalstītās funkcijas un failu formātus, tad skenēšanas laikā tiek parādīts ziņojums un skenēšana tiek atcelta. Ja tā notiek, darbību var uzlabot, skenēšanas iestatījumos samazinot izšķirtspēju vai mainot faila formātu.
Ja, izmantojot padevēju, skenējat ainavorientēta oriģināla abas puses, katra otrā lappuse, iespējams, netiks skenēta pareizā orientācijā.
Ja opciju [Function Settings] (Funkciju iestatījumi) > [Common] (Kopējie) > [Generate File] (Ģenerēt failu) > [OCR (Text Searchable) Settings] (OCR (meklējama teksta) iestatījumi) > [Smart Scan] (Viedā skenēšana) universālajā ierīcē iestatāt statusā [On] (Ieslēgt) un atlasāt [PDF] > [OCR] vai [OOXML (docx)] sadaļā [File Format] (Faila formāts), bet pēc tam skenējat divpusēju dokumentu, noskenējot var tikt izmantota citāda orientācija, nekā pēc opcijas [2-Sided Original] (Divpusējs oriģināls) iestatīšanas šajā lietojumprogrammā.
Ja skenējat, izmantojot funkciju [Scan and Send] (Skenēšana un sūtīšana), šajā lietojumprogrammā netiek atbalstīti šādi sūtīšanas galamērķu iestatījumi.
[Folder Path] (Mapes ceļš)
Šifrēta saziņa
[User Name] (Lietotājvārds), [Password] (Parole)
Funkcija [Delayed Send] (Atliktā sūtīšana)

Ierīču sērija, kurā iekļauta sērija imageCLASS/i-SENSYS
Sērija, kuras ierīču galvenajā izvēlnē nav funkcijas [Scan for Mobile] (Skenēšana mobilajām ierīcēm) un [Canon Mobile Scanning] (Canon mobilā skenēšana)

Atbalstītie iestatījumi
Original Placement (Oriģināla novietojums)
Auto, ADF (1-Sided), ADF (2-Sided), Platen Glass
Select Color (Atlasīt krāsu)
Color, Grayscale
Resolution (Izšķirtspēja)
150 x 150 dpi, 300 x 300 dpi
Original Size (Oriģināla izmērs)
A4, A4R, A3, LTR, LTRR, LGL
File Format (Faila formāts)
PDF, JPEG
2-Sided Original (Abpusējs oriģināls)
Book Type, Calendar Type
PIEZĪME
Pieejamie iestatījumi atšķiras atkarībā no ierīces modeļa.
Ja opcijai [Original Placement] (Sākotnējais izvietojums) atlasāt iestatījumu [ADF (2-Sided)] (ADF (Divpusēji)) un skenējat ainavorientētu oriģinālu, katra otrā lappuse var tikt ieskenēta nepareizā orientācijā.