Skenēšana

PIEZĪME
Lietošanas procedūras dažādām ierīcēm ir atšķirīgas.
Produktu sērija, kuras ierīču galvenajā izvēlnē ir funkcija [Scan for Mobile] (Skenēšana mobilajām ierīcēm) vai [Canon Mobile Scanning] (Canon mobilā skenēšana).
Produktu sērija, kuras ierīču galvenajā izvēlnē nav funkcijas [Scan for Mobile] (Skenēšana mobilajām ierīcēm) vai [Canon Mobile Scanning] (Canon mobilā skenēšana).